U Pljevljima konačno dan bez zagađenog vazduha

  • 2 mjeseca pre
  • 117 pregleda
  • Izvor: PV Informer

U saradnji sa Centrom za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o i Institutom za javno zdravlje informacijama u daljem tekstu želimo vas upoznati o kvalitetu vazduha tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, uz preporuke Instituta za javno zdravlje za građane tokom prisustva visokog i
veoma visokog zagađenja vazduha.
Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni jednog polutanta.
U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM 10 čestica su varirale tokom dana.
Najveće, maksimalne koncentracije izmjerene tokom jučerašnjeg dana (29.01.) su:

u 00 časova u Pljevljima 70,7 µg/m3
u 00 časova u Podgorici 86 µg/m3
u 19 časova u Bijelom Polju 168,4 µg/m3 i
u 13 časova u Nikšiću 85,7 µg/m3.
Minimalne, najmanje izmjerene koncentracije tokom jučerašnjeg dana su:
u 06 časova u Pljevljima 5 µg/m3
u 06 časova u Podgorici 7,6 µg/m3
u 05 časova u Bijelom Polju 5 µg/m3 i
u 06 časova u Nikšiću 6,2 µg/m3.
Prema poslednjim podacima sa mjernih stanica, od 17 časova, koncentracija PM 10 čestica iznosi:
U Pljevljima 24,5 µg/m3
U Podgorici 15,9 µg/m3
U Bijelom Polju 53,6 µg/m3 i
U Nikšiću 7,4 µg/m3.
Preporuke Instituta za javno zdravlje:
Visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica između 90 i 180 µg/m3):
preporučuje se svima, a naročito osjetljivim grupama stanovništva (djeca, trudnice, stari, hronični bolesnici) da smanje boravak na otvorenom, naročito u blizini prometnih saobraćajnica kao i za vrijeme prisutnog dima i magle u vazduhu. Treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje, vježbanjei sl.) na otvorenom.

Veoma visoko zagađenje vazduha (satna koncentracija PM10 čestica veća od 180 µg/m3):
preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti pri kojima se diše brze ili dublje (trčanje vježbanjei sl.) na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha.
Sjutra, u petak, meteorološka situacija sa malo povišenim atmosferskim pritiskom i bez vjetra i padavina, stvoriće uslove za povećane koncentracije PM čestica u urbanim sredinama, naročito u večernjim i noćnim satima.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.