U Pljevljima opada broj nezaposlenih

    11 meseci pre 549 pregleda Izvor: dan.co.me

Da se broj nezaposlenih lica u Pljevljima smanjuje može se vidjeti po činjenici da je na kraju januara, u odnosu na decembar prošle godine, na evidenciji nezaposlenih bilo manje 42 lica. Takav trend zabilježen je tokom čitave prošle godine, pa se od 31. decembra 2021. do 31. decembra 2022. godine broj nezaposlenih na evidenciji Biroa rada Pljevlja smanjio za 508 lica. Prema biltenu Zavoda za zapošljavanje, poslednjeg dana 2021. godine u Pljevljima su bila 3.003 nezaposlena lica, a 31. decembra prošle godine njih 2.495, 31. januara na Birou rada nalazile su se 2.453 nezaposlene osobe. U pljevaljskom Zavodu za zapošljavanje kažu da je nezaposlenih trenutno oko dvije i po hiljade i da se taj broj stalno mijenja.

– Taj broj se stalno mijenja, ali se može reći da se kreće oko dvije i po hiljade – kazali su nam iz Zavoda za zapošljavanje uz objašnjenje da se broj nezaposlenih smanjuje od 2021. godine.

Statistika pokazuje da je tokom prošle godine bilo 968 zapošljavanja sa evidencije Biroa rada Pljevlja, od čega žene čine 48 odsto (470). Najviše su upošljavana lica sa četvrtim stepenom stručne spreme 412, trećim 239 i sa sedmim stepenom 194 lica.

Na kraju prošle godine najviše nezaposlenih u Pljevljima bilo je sa četvrtim stepenom stručne spreme (858), sa prvim 608 i trećim stepenom 579 lica. Među nezaposlenima je bilo 305 lica sa završenim fakultetom i osam magistara. Najviše nezaposlenih je u dobi od preko 40 do 50 godina (569), i u dobi od preko 30 do 40 (465).

U gradu na Breznici se vjeruje da će dolaskom proljeća i početkom sezonskih poslova doći do novog ozbiljnijeg pada broja nezaposlenih lica. Vjeruje se da će u narednom periodu jako mali broj Pljevljaka odlaziti na sezonske poslove u primorske gradove, ali se velike nade polažu i u otvaranje novih radnih mjesta kroz nove investicije.

– Svake godine se broj nezaposlenih smanjuje u toku ljetnjih mjeseci, što se očekuje i tokom ove godine – tvrde u pljevaljskom Zavodu za zapošljavanje.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, Pljevlja imaju 27.531 stanovnika, od čega je 3.700 djece a 6.493 penzionera. Jedan broj stanovnika i dalje isključivo živi od poljoprivrede, a postoji mogućnost da je dio stanovnika koji žive od poljoprivrede prijavljeno na evidenciju za nezaposlena lica.

U svakom slučaju, situacija je i pored smanjenja broja nezaposlenih i dalje loša, jer je zaposlenih manje od broja zaposlenih 1987. godine, kada je u Pljevljima radilo oko 12 hiljada lica, a većina zaposlenih je bila u privredi.

U decembru 2022. godine oglašeno 68 slobodnih radnih mjesta

U decembru 2022. godine Zavodu je prijavljeno ukupno 2.140 slobodnih radnih mjesta, od čega svega 68 u Pljevljima.

– U decembru 2022. godine posmatrano po djelatnostima, najviše prijavljenih slobodnih radnih mjesta bilo je u sektoru: obrazovanje – 778, trgovina – 216, državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje – 203, zdravstvena i socijalna zaštita – 181 – navodi se u biltenu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.