Učenicima edukacija, vatrogascima specijalne zaštitne čizme

    5 godina pre 954 pregleda Izvor: PV Informer

Realizovan projekat NVU “PV Informer”

Krajem prošle godine Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje. Na konkurs su pristigla 23 projektna predloga od kojih su njih deset odabrani za finansiranje od sredstava Fonda. Među deset odabranih našao se i projekat NVU “PV Informer” iz Pljevalja pod nazivom “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara”.

Za realizaciju pomenutog projekta NVU “PV Informer” iz Pljevalja opredijeljena su sredstva u iznosu od 8.891,92 eura.

Projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” imao je za cilj da se kroz edukativna predavanja (radionice) poveća i ujedno promoviše značaj zaštite od požara. Takođe, ovim projektom se željelo uticati na svijest mladih odnosno učenika osnovnih škola uzrasta od šestog do devetog razreda sa područja Opštine Pljevlja o značaju zaštite životne sredine i negativnim posljedicama koje uzrokuju pojave požara u šumama odn. prirodi – rekao nam je Ratko Pejović, predsjednik NVU “PV Informer”.

Ciljna grupa ovo projekta bili su učenici seoskih osnovnih škola “Mihailo Žugić” u Odžaku, “Dušan Ivović” u Kosanici, “Živko Džuver” u Boljanićima i “Mataruge” u Matarugama te gradskih osnovnih škola „Ristan Pavlović“ i „Boško Buha“. Tokom trajanja projekta održano je ukupno šest edukativnih predavanja učenicima pomenutih osnovnih škola. Izrađene su i djeci podijeljene brošure o zaštiti i prevenciji od požara.

Izuzetno sam zadovoljan zainteresovanošću djece kao i njihovih nastavnika vezano za ovu temu. Pored ovih aktivnosti, planirali smo da učenici škola koje su uzele učešće u projektu posjete Službu zaštite i spašavanja. Na kraju projekta izvršili smo nabavku specijalnih vatrogasnih čizama za 31 vatrogasca-spasioca u Službi zaštite i spašavanja Opštine pljevlja čija je cijena 232,00 eura odn. 7.201,00 euro ukupno. Radi se o čizmama renomiranog svjetskog proizvođača zaštitne opreme “Rozembauer” iz Austrije. Realizacijom ovog projekta željeli smo da spojimo lijepo i korisno u čemu smo vjerujem i uspjeli – zadovoljan je Pejović.

Partner na projektu NVU „PV Informer“ bila je Služba zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja koja je svoje specijalno vatrogasno vozilo ustupila za potrebe realizacije projekta. Predavač na radionicama bio je Goločevac Rade, inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Goran Čavić nam je rekao da je realizacijom ovog projekta pored direktne materijalne pomoći u vidu vatrogasnih čizama i šljemova Služba zaštite i spašavanja ostvarila još jedan bitan cilj a to je preventivni rad na suzbijanju požara tj. njihovom nastanku. Ciljna grupa u ovom slučaju su bila djeca koja su, statistički, često izazivači požara dječijoim igrom ali i nastradali u njima. Realizacija projekta je još jedna potvrda da kvalitetni projekti NVO sektora mogu donijeti benefite državnim organima i društvu uopšte ukoliko je saradnja zasnovana na stvarnim potrebama i željama za rješavanjem opštih problema. Nastavićemo ovakav vid saradnje sa svima kod kojih prepoznamo iskrenu želju da naše društvo učinimo boljim – zaključio je Čavić.