UIKS do kraja marta dobija SMART ometače – Posebna pažnja usmjerena na bezbjednosno interesantne osobe

  • 1 mjesec pre
  • 177 pregleda
  • Izvor: standard.co.me

Do kraja marta biće završena instalacija i ugradnja opreme Smart ometača mobilnih telefona za potrebe onemogućavanja nedozvoljene komunikacije zatvorenika koji su smješteni u Kazneno-popravnom domu Podogirca, najavio je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Tomić u intervjuu za portal Standard. Tomić je u sklopu projekata koji su planirani takođe najavio da Uprava u okviru narednih projekata planira izgradnju multifunkcionalnog objekta u kojem će biti i prostorija za vjerske obrede. On je u razgovoru kazao da ima i zatvorenika koji su nastavili sa školovanjem, te je jedan tokom protekle godine završio magistarske studije, a jedan osnovne. Da zatvorenici misle i na ljubav, govori podatak da je sa te  strane rešetaka sklopljeno i pet brakova.

“U cilju jačanje tehničke komponente službe obezbjeđenje u prethodnom periodu preduzete su aktivnosti na nabavci i instalaciji opreme-SMART ometača mobilnih telefona za potrebe onemogućavanja nedozvoljene komunikacije zatvorenika koji su smješteni u Kazneno-popravnom domu Podogirca (očekujemo da će instalacija i ugradnja navedene opreme biti završena do kraja marta mjeseca naredne godine). Takođe, ističemo da je kroz donaciju ambasade SAD planirana nabavka i ugradnja SMART ometača mobilnih telefona za potrebe onemogućavanja nedozvoljene komunikacije pritvorenicima koji su smješteni u Istražnom zatvoru Podgorica. Trenutna opremeljenost službenika obezbjeđenja je na zadovoljavajućem nivou, s tim što se kontinuirano preduzimaju aktivnosti na nabavci nove savremene opreme koja se koristi u radu (metal detektor vrata, savremeniji video nadzor u odnosu na postojeći i drugu inovativnu tehničku opremljenost)“, kazao je u intervjuu za portal Standard direktor Uprave ZIKS-a Milan Tomić.

On je istakao da je u planu izgradnju multifunkcionalnog objekta u kojem će biti i prostorija za vjerske obrede.

“Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne raspolaže posebnim objektom koji je namijenjen za vjerske obrede lica lišenih slobode. Iz navedenog razloga, za ove svrhe koriste se zajedničke prostorije koje su namijenjena za zajedničke aktivnosti lica lišenih slobode“, rekao je direktor UIKS-a.

81151312 2559093920993942 4424647880678047744 n

Smještaj i struktura

Tomić se osvrnuo i na smještajni kapacitet u ZIKS-u gdje raspolažu sa 1335 mjesta, a kako kaže “isti zadovoljavaju trenutne potrebe, izuzev organizacione jedinice Istražni zatvor Podgorica, gdje se nalazi veći broj pritvorenih lica u odnosu na međunarodni standard, kojim je propisan minium površine prostora po licu lišenom slobode”.

Kada je u pitanju struktura, najveći broj zatvorenika je mlađe životne dobi do 45 godina starosti.

“U odnosu na visinu kazne zatvora, najzastupljenija su lica sa izrečenom kaznom zatvora do 5 godina. Većinu zatvoreničke populacije čine lica muškog pola, u odnosu na lica koja su ženskog pola i koja čine nešto oko jednog procent zatvoreničke populacije“, rekao je direktor UIKS-a.

80855385 777150136087902 3012517437535944704 n

Prema njegovim riječima, među zatvorenicima ima i onih koji nastave sa školovanjem, a i onih koji dođu do magistarskih.

“U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija trenutno se nalaze četiri zatvorenika koji su nastavili školovanje. Jedan zatvorenik u toku ove godine je završio osnovne studije na fakultetu, dok je jedan završio magistarske studije“, ističe on.

Tomić je kazao da najviše uhapšenih u UIKS-u se nalazi zbog krivičnih djela: protiv imovine, života i tijela, zdravlja ljudi, platnog prometa i privrednog poslovanja i drugih.

Ljubav iza rešetaka

Što se ljubavi tiče, zatvrorenici se uprkos kaznama odlučuju na brakove, te je, kako je kazao za portal Standard direktor UIKS-a, tokom 2019. godine pet osoba koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora skloplo brak, kao i dvije osobe prema kojima je određena mjera pritvora.

On je takođe kazao, da u ZIKS-u nema trenutno trudnica, ali da se prema njima, bilo da se nalazi na izdržavanju kazne zatvora ili u pritvoru, postupa se u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

80567296 603934433484661 8037262744426119168 n

Posebna pažnja na bezbjednosno interesantne osobe

Poznat je podatak da je u 2019. godini procesuirano više osoba koje pripadaju ili su bliske suprostavljenim klanovima (škaljarskom – kavačom), zbog toga je kako kaže Tomić, posebna pažnja usmjerena na bezbijednost u prostorije ZIKS-a.

“Prilikom smještaja lica lišenih slobode, kao i postupanju u odnosu na bezbjednosno interesantna lica, Uprava vrši posebnu procjenu bezbjednosti i postupa u skladu sa istom. Kada su u pitanju lica na izdržavanju kazne zatvora prilikom prijema istih vrši se ispitivanje ličnosti zatvorenika, koje podrazumijeva i bezbjednosnu procjenu samog zatvorenika i njegovu krimalnu istoriju”, zaključio je direktor UIKS-a Milan Tomić.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.