Unesco upozorava: Ne graditi HE Komarnica ako ugrožava životnu sredinu

    2 sedmice pre 196 pregleda Izvor: rtcg.me/me.ekapija.com

Komitet za svjetsku baštinu UNESCO-a upozorio je Crnu Goru da mora da obezbijedi da se mogući uticaj izgradnje HE Komarnica na opšte univerzalne vrijednosti i životnu sredinu ocijeni tokom predstojeće evaluacije Evropske agencije za životnu sredinu (EIA).

Takođe, navedeno da da se poebno mora obratiti pažnja na stanje životne sredine nakon izgradnje prioritetne dionice auto-puta Smokovac-Mateševo, posebno zaštite ključnih vrsta koje su bile ugrožene tokom radova. Komitet je obavezao Crnu Goru i da ocijeni sveobuhvatni mogući uticaj koji bi predložena izgradnja rudnika olova i cinka u Mojkovcu imala na stanje životne sredine.

Sve to se navodi u Nacrtu izvještaja koji je Komitet pripremio o Crnoj Gori na sjednici u Rijadu koja se održava od 10. do 25. septembra ove godine. Portal RTCG imao je uvid u djelove tog izvještaja.

Rok do kada Crna Gora mora informisati Komitet o svim preduzetim radnjama ističe 1. decembra 2024. Do tada Crna Gora je dužna da dostavi sveobuhvatan izvještaj o svim koracima.

Što se tiče HE Komarnica, posebno je važno razmotriti dalje implikacije koje bi širenje projekta imalo na Dragišnicu i Park prirode Komarnica, te se preporučuje da ne odobri projekat ako bi mogao da ima negativne posljedice na opšte univerzalne vrijednosti i životnu sredinu.

BiH i Srbija se pozivaju da izgradnju hidroelektrane na Drini prati sveobuhvatna procjena uticaja na životnu sredinu, a da se strateška procjena uticaja na okolinu mora obavljati u saradnji sa Crnom Gorom.

Konkretno, takav poziv se upućuje BiH za projekat Buk-Bijela, gdje se traži sveobuhvatna procjena uticaja na životnu sredinu.

Za sve te projekte Komitet preporučuje Crnoj Gori, Srbiji i BiH da sve radnje preuzimaju u koordinaciji sa tim Komitetom, kako bi se izbjeglo da se donesu neke odluke čije bi posljedice kasnije bilo teško ili nemoguće otkloniti.

Takođe Crnoj Gori je preporučeno da primjenjuje striktne standarde zaštite životne sredine kada je u pitanju projekat dalekovoda Lastva Grbaljska – Pljevlja.