UPC: Za pet godina zaplijenjena krijumčarena roba vrijedna 220 miliona eura

    9 meseci pre 303 pregleda Izvor: RTCG

Uprava prihoda i carina (UPC) za pet godina zaplijenila je krijumčarenu robu u vrijednosti od 219.155.018 eura, a državni budžet je u ovom periodu prihodovao 129.000 eura od prodaje zaplijenjene robe.  Iz UPC naglašavaju da ne ispunjava sva roba uslove za prodaju.

„To je roba koja je vezana rokom trajanja i roba za koju su sudski postupci u toku.  Ovaj menadžment sada planira izmjenu zakonodavnog okvira koji uređuje ovu oblast, da bi konkretne postupke učinio efikasnijim i transparentnijim, a sve s ciljem da budu u skladu sa evropskim standardima“, najavljuju iz UPC.

Naglašavaju da je oduzeta krijumčarena roba u vrijednosti od ukupno 219.155.018 eura, među kojom su i oduzete cigarete u Baru za koje su postupci u toku.

„Najveći dio oduzete robe odnosi se na akciznu robu (među kojom su najvećim dijelom cigarete, alkoholna pića, dizel gorivo) i narkotici (skank, kokain, heroin, hašiš…). U ovom periodu bilo je i zapljene oružja i municije“, odgovori su UPC-a na pitanja Portala RTCG.

U tom periodu službenici Uprave prihoda i carina obavili su, kako navode, 277.658 detaljnih kontrola vozila i robe, a izvršeno je i 1.211 inspekcijskih kontrola. Utvrđeno je 1.518 nepravilnosti. Izdato je 1.473 prekršajnih naloga i izrečene novčane kazne u vrijednosti od 1.049.135 eura.

Roba, među kojom su i automobili, može se prodati putem javne licitacije koja se objavljuje u dnevnoj štampi.

„Tu se navode uslovi, podaci o vrsti, količini i stanju robe, početnoj cijeni, danu i mjestu gdje se može pogledati roba, kao i visini učešća (kaucije). Na licitaciji mogu učestvovati pravna lica i preduzetnici koji imaju sjedište u Crnoj Gori, ako uplate propisanu kauciju i ako su registrovani za promet sa robom koja se licitira. Fizička lica mogu učestvovati ukoliko se prodaje roba nekomercijalne prirode“, saopšteno nam je iz UPC.

Roba koja se trajno zaplijeni, smješta se u carinski magacin za zaplijenjenu robu gdje se vodi centralna evidencija o vrsti i količini robe, shodno potvrdama koje izdaje službenik u mjestu na kojem je prekršaj evidentiran.

„Kada je u pitanju novac, on se uplaćuje na poseban račun za privremeno držanje novčanih sredstava oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku. Oduzete dragocjenosti (nakit i skupocjeni časovnici) se čuvaju u sefu Uprave prihoda i carina“, navodi se u odgovorima Uprave prihoda i carina.  

Dodaju da se oružje i municija, petarde i druga eksplozivna sredstva predaju MUP-u na dalju nadležnost.

Dio robe ustupaju humanitarnim organizacijama

Uredbom o postupanju sa carinskom robom propisano je da carinski organ može lako kvarljivu robu i robu čije je čuvanje povezano sa velikim troškovima besplatno ustupiti humanitarnim organizacijama, ako im je roba potrebna za obavljanje djelatnosti.

„Prethodno se sprovodi analiza o ispravnosti robe, imenu korisnika pomoći, nakon čega direktor donosi Odluku o besplatnom ustupanju robe u humanitarne svrhe. Pored navedenog, robu je moguće ustupiti na korišćenje državnim organima“, kazali su nam iz UPC.