UPCG: Opšti kolektivni ugovor biće zaključen po završetku procedura kod svih socijalnih partnera

    1 godina pre 1088 pregleda Izvor: Adria

Dinamika u vezi sa potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora uslovljena je trenutkom izjašnjenja nadležnih državnih organa (Sekretarijat za zakonodavstvo i resornih ministarstava), nakon čega na predlog teksta saglasnost treba da da i Vlada Crne Gore, kao i odgovarajućim procedurama u okviru trećeg socijalnog partnera– Uniji slobodnih sindikata CG i Saveza sindikata CG, saopšteno je portalu Adria iz Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

„Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore je početkom novembra dao saglasnost za zaključivanje Opšteg kolektivnog ugovora, kao i na sprovođenje propratnih aktivnosti usmjerenih ka izmjenama Zakona o unutrašnjoj trgovini (35a), ovlašćujući Izvršni odbor da po okončanju finalne faze pregovora zaključi predmetni akt. Predlog teksta Opšteg kolektivnog ugovora usvojen je na sjednici Izvršnog odbora UPCG održanoj krajem novembra“, naveli su iz UPCG u odgovorima na naš upit.

Kako su precizirali iz UPCG, u odnosu na važeći Opšti kolektivni ugovor, novine koje su sadržane u novom Opštem kolektivnom ugovoru tiču se obračuna minulog rada po navršenoj godini staža (umjesto započetoj godini staža), fleksibilnijeg uređenja odnosa obračunske vrijednosti koeficijenta i koeficijenta složenosti poslova, novih vrijednosti koeficijenata složenosti poslova, uvećanja dnevnice za rad nedjeljom 80% uz određene izuzetke, dvokratnog rada 10% i pripravnosti 10%.

„Po završetku unutrašnjih procedura kod svih socijalnih partnera potpisnika Opšteg kolektivnog ugovora (UPCG, USSCG, SSCG, Vlada Crne Gore) ispuniće se sve formalno pravne pretpostavke da se pristupi zaključivanju ovog akta, a sve u skladu sa članom 184 Zakona o radu. Saglasno tome, ne postoje nikakve prepreke da se ovaj proces na pravno valjan način dovede do kraja – zaključenja novog OKU“, naglasili su iz UPCG.