Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga

    11 meseci pre 438 pregleda Izvor: dan.co.me
Foto : Pixabay –

Liste, sa presjekom duga na dan 31. decembar prošle godine, odnose se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz ličnih primanja i na njih, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Na listi dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz ličnih primanja i na lična primanja po visini duga, na prvom mjestu su „Plantaže“ sa 10,38 miliona eura.

Slijede Željeznički prevoz sa dugom od 5,89 miliona, Željeznička infrastruktura sa 4,02 miliona, Održavanje željezničkih voznih sredstava sa 3,81 milion i Izbor Bar sa 3,37 miliona.

Dug Vektre „Boka“ po tom osnovu iznosi 3,03 miliona, Instituta „Simo Milošević“ 2,55 miliona, a slijede Vodovod i kanalizacija Cetinje i Ulcinj i Vektra „Jakić“, sa dugom od 2,48 miliona, 2,38 miliona i 1,67 miliona.

Listu 200 najvećih poreskih dužnika predvodi preduzeće Spic Ronghe International (Montenegro) limited iz Podgorice, a slijede Vektra „Jakić“, Balcke-Durr Energy Solutions Đenova – dio stranog društva Podgorica, Tehnoput, Aerodromi Crne Gore, Binex, A-Kop, Cijevna komerc, Livelo Trejding i Vuk&Petrol.

Na listi dužnika u stečaju na prvom mjestu je Montenegroerlajnz. Slijede „Radoje Dakić“, Rudnici boksita, Pantomarket, Zavod za izgradnju Bara, Vektra Montenegro, Opšta bolnica Meljine, Galenika, Merkur sistem i Montenegro security services.