Uprava za gazdovanje šumama i lovištima: Saopštenje za javnost

    12 meseci pre 635 pregleda Izvor: PV Informer

Povodom teksta pod naslovom „Područna jedinica u Rožajama više liči na privatno preduzeće nego na državnu instituciju“, objavljenog dana 26. maja 2023. godine na portalu Pobjede, ali i u drugim medijima, u cilju transparentnog i istinitog informisanja javnosti Uprava za gazdovanje šumama i lovištima daje sljedeće

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima poziva rožajske drvoprerađivače, ali i sve druge građane, koji plasiraju u javnost ovakve i brojne druge slične tekstove, da sva saznanja, dokaze i snimke sa tačnim podacima, za koje tvrde da posjeduju, pošalju direktno nama i ostalim relevantnim adresama – šumarskoj inspekciji, policiji i tužilaštvu, kako bi se detaljno ispitale sve sumnje u bespravne aktivnosti u šumarstvu.

Napominjemo, da dosadašnjim uvidom u dokumentaciju koja je nama dostavljena, za sada je u PJ Rožaje rađeno sve u skladu sa Programom za gazdovanje šumama za 2022. godinu, što potvrđuju i pojedini nalazi šumarske inspekcije i komisija, koje su već ispitivale pojedine prijave. Takođe, ističemo da u toj područnoj jedinici postoji i nekoliko ranijih predmeta, koji su već proslijeđeni tužilaštvu na dalju nadležnost i postupanje. Istovremeno, kao što smo to već javnosti i saopštili, formirano je više komisija i kontrola, od kojih neke još uvijek nisu završene, a formirana je i komisija ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja će nakon završenog pregleda i dati konačan sud i prema tome će biti procesuirani svi oni za koje se utvrdi da su odgovorni za određeno činjenje /nečinjenje.

Takođe, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima će formirati i dodatne komsije za ispitivanje svih novih navoda i prijava, a koje se tiču PJ Rožaje, ali zbog nedostatka kadra i nedovoljnog vremena za reagovanje na svaku prijavu, ali i velikog obima posla, molimo sva lica koja prijavljuju i objavljuju ovakve i slične tekstove da nam direktno pošalju snimke i tačne podatke i dokaze, čime ćemo mnogo brže i efektivnije reagovati na sve neregularnosti ukoliko se utvrdi da iste postoje.

Na kraju ističemo da Uprava za gazdovanje šumama i lovištima sve poslovne aktivnosti sprovodi javno i transparentno i u skladu sa zakonom, ne abolirajući nikoga od odgovornosti, ukoliko se utvrdi da neko od zaposlenih ne radi u skladu sa zakonom. Svakodnevno ulažemo ogromne napore u borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu i pored svih teškoća nastojimo da intenziviramo kontrole na terenu sa ciljem zaštite crnogorskih šuma od zlonamjernih i neodgovornih pojedinaca. Iz tih razloga, pozivamo sve koji imaju dokaze za bespravne aktivnosti bilo naših zaposlenih bilo drugih lica, da nam iste direktno dostave, kako bismo preduzeli zakonom propisane radnje, jer nećemo tolerisati ni jednu bespravnu aktivnost koja nanosi štetu crnogorskim šumama.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima