USSCG: Zalagaćemo se za stvaranje uslova za dostojanstven rad

    2 meseca pre 170 pregleda Izvor: RTCG

Unija slobodnih sindikata (USSCG) nastaviće da se zalaže za stvaranje uslova za dostojanstven život i rad zaposlenih, penzionera i svih građana, uvjerena da za takav ambijent postoje svi neophodni uslovi, za šta je prvi korak rješavanje političke krize.

Iz USSCG su, povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada koji se obilježava sjutra, kazali da je rješavanje političke krize prvi korak ka stvaranju prostora za građenje boljeg ambijenta za život i rad građana Crne Gore, jer samo stabilna politička situacija može garantovati stabilnu ekonomiju i održivi rast i razvoj.

„Ovaj dan neka bude opomena svima, a posebno donosiocima odluka, da se zapitaju da li se, kao zemlja koja pretenduje da postane prva naredna punopravna članica Evropske unije, možemo pohvaliti dostojanstvenim uslovima života i rada“, navodi se u saopštenju USSCG.

U toj sindikalnoj organizaciji su naveli da je Svjetski dan dostojanstvenog rada podsjetnik na konstantnu potrebu odbrane osnovnog ljudskog prava – prava na rad, i to rad koji garantuje stabilnost, pristojnu zaradu, socijalnu sigurnost, predvidivost, bezbjedne i zdrave uslove rada, poštovanje fundamentalnih prava iz rada i po osnovu rada, te pravo na socijalni dijalog, odnosno učešće u kreiranju i procesu donošenja odluka od značaja za radni status i socio-ekonomski položaj zaposlenih.

„Možemo li govoriti o dostojanstvenom radu u Crnoj Gori ako znamo da 40 hiljada naših građana radi na crno bez osnovnih prava iz i po osnovu rada, uključujući izostanak prava na obavezno socijalno osiguranje i da imamo preko 44 hiljade nezaposlenih, od čega je preko 25 hiljada žena“, pitali su iz USSCG.

Oni su pitali može li se govoriti o dostojanstvnom radu ako preko 16 hiljada osoba sa evidencije nezaposlenih duže od tri godine čeka na zaposlenje.

„Država, kao najveći poslodavac, u organima uprave i lokalne samouprave po nekom od prekarnih ugovora (ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o djelu, agencijski ugovori) angažuje armiju zaposlenih i to uglavnom na sistematizovanim radnim mjestima i u trajanju od čak više od deset godina“, rekli su iz USSCG.

Oni su naveli da od 20,79 hiljada slobodnih radnih mjesta koja su oglašena od 1. do 30. septembra, svega njih 2,69 hiljada je oglašeno na neodređeno vrijeme.

„Zaposleni u Crnoj Gori, u prosjeku, rade 44,5 sati sedmično pri čemu većini njih nije uopšte ili je djelimično isplaćeno uvećanje zarade za prekovremeni rad. Zaposleni, u djelatnostima koje ne zahtijevaju neprekidan rad, ne koriste zakonsko pravo na slobodan sedmični dan nedjeljom, niti uživaju uvećanje zarade za rad nedjeljom“, kazali su iz USSCG.

Oni su pitali može li se govoriti o dostojanstvnom radu ako na granici siromaštva živi 23,6 odsto građana i ako je kupovna moć zaposlenih i pored pozitivnih učinaka programa Evropa sad drastično umanjenja usljed inflatornih kretanja.

„Već više od dvije godine nije postignut kompromis o tekstu novog Opšteg kolektivnog ugovora zbog zastoja u socijalnom dijalogu na nacionalnom nivou, a sveprisutna je antisindikalna diskriminacija, odnosno kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava kakvo je pravo na udruživanje i sindikalno djelovanje, naveli su iz USSCG.

Oni su dodali da radni sporovi, usljed nepostojanja takozvanih „radnih sudova“, traju po više godina, iako su po svojoj prirodi hitni, a partijsko zapošljavanje, nepotizam i kronizam zauzimaju centralno mjesto prilikom zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad.

„Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se jednom u toku godine i služi isključivo kao podsjetnik na poštovanje ličnog i profesionalnog dostojanstva zaposlenih, odnosno njihovog integriteta, koje im pripada svakoga dana i u svakom trenutku“, zaključili su iz USSCG.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

PV Informer
%d bloggers like this: