Većina crnogorskih studenata vjeruje da je EU garant nacionalnog suvereniteta

    1 mjesec pre 128 pregleda Izvor: pobjeda.me

U Crnoj Gori 76 odsto studenata Evropsku uniju doživljava kao garant njihovog nacionalnog suvereniteta i branitelja vrijednosti i interesa dok 72 odsto smatra da će Crna Gora pristupiti EU nakon 2024. godine.

To je pokazalo istraživanje koje su sproveli ALFA Centar, Centar za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda i MESA10 iz Slovačke na sedam univerziteta u pet država u Junu ove godine, u kojem je učestvovalo 1.578 studenata.

U istraživanju su učestvovali studenti univerziteta iz Slovačke, Srbije, Crne Gore, Moldavije i Bosne i Hercegovine.

Studenti su iznosili svoje mišljenje o Evropskoj uniji, NATO-u, učestvovanju u političkom životu i aktuelnim političkim i bezbjednosnim temama kao i na odjeku pandemije virusa COVID-19.

Ekspert za spoljnu politiku MESA10 organizacije, Milan Ježovica, kazao je da je 38 odsto studenata bilo muškog pola, 62 odsto ženskog, a što se tiče starosne strukture 42 posto studenata je bilo ispod 21. godine, dok je 58 odsto studenata bilo starije od 21 godine

Prema njegovim riječima, najkritičnije stanovište imali su studenti iz Bosne i Hercegovine, dok u Crnoj Gori, kako je naveo, 76 odsto ispitanika vjeruje da je EU garant suvereniteta i evropskih vrijednosti, „i podrška EU je najveća u toj zemlji nakon Slovačke“.

On je kazao da su studente pitali kako gledaju na pomoć od EU i NATO-a tokom pandemije virusa COVID 19 navodeći da mali broj studenata smatra ovu pomoć značajnom i vidljivom – što se tiče oporavak zemalja Zapadnog Balkana, to je bilo 30% studenata; najčešći odgovori bili su da je EU pomagala kao i drugi (44%), ili da je ukupan učinak bio slabiji i sporiji.

“Najpozitivnija ocjena se može naći u Crnoj Gori, a najnegativnije u Srbiji i Moldaviji”, navodi Ježovica.

Što se tiče ovog pitanja postoje relevantne razlike među studentima u Crna Gora – pomoć EU i NATO-a se vidi kao najjači i najefikasniji (51%), a slijede Slovački student (45%), dok u ostalim zemljama to iznosi samo oko 30%.

On je kazao da su studente pitali za mišljenje o porijeklu virusa kao i skepticizmu o “post COVID eri”.

Samo manji broj studenata vjeruje u verziju zavjere da se virus modifikuje u laboratorijama da bi se omogućilo njegovo širenje na ljude (23%).

Studenti imaju prilično skeptične poglede na period nakon COVID 19. Većina njih (85%) smatra da su reforme i oporavak presudni. Međutim, istovremeno su skeptični prema planovima svojih država – samo otprilike jedna trećina vjeruje da postoji jasan plan za oporavak privrede.

Kako je naveo, studenti su optimistični što se tiče političkih promjena u njihovoj državi. Većina studenata (50,6%) vjeruje da će u naredne 3-4 godine politička situacija u njihovim zemljama će se poboljšati (značajno + neznatno).

Samo 11% misli da će se pogoršati. Vidimo neka mala poboljšanja kada se upoređuju rezultati sa novembrom 2019. – pad pesimista iz 15% do 11%.

On je kazao da je na pitanje čemu bi studenti voljeli da pripada njihova država, većina studenta voljelo bi da njihova država pripada Zapadu.

“Crnogorski studenti ponovo prednjače sa 68 odsto, da bi voljeli da njihova država bude dio zapadnih instuticija. Sa druge strane, u Srbiji je samo 27 odsto studenata dalo isti odgovor“, rekao je Ježovica.

Takođe, studenti su spremni da učestvuju u političkom životu svojih zemalja. To je najčešće učešćem na na izborima (41%), od čega je 30% spremno da bude aktivno izvan Vlade, a 23% je čak i dio Vlade.

Rezultati istraživanja iz juna 2020. godine potvrđuju raniju sliku Crne Gore kao zemlje koja je više prozapadno orijentisana od svojih susjeda – Bosne i Hercegovine i Srbije kao i da ima studente koji su više optimistični u pogledu svoje budućnosti.

Istraživanje je dio međunarodnog projekta „Promovisanje demokratskih vrednosti među mladima“ koje je podržano od strane Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED) iz SAD koji ALFA Centar u saradnji sa Fakultetom političkih nauka u Podgorici implementira u Crnoj Gori.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6637 pregleda