Viši sud će ponovo odlučivati o jemstvu za Miloša Medenicu

    1 mesec pre 278 pregleda Izvor: RTCG
foto: RTCG/screenshot

Apelacioni sud uvažio je žalbe branilaca Miloša Medenice i ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici o odbijanju predloga za ukidanje pritvora uz davanje jemstva. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Viši sud u Podgorici je ranije odbio jemstvo za Medenicu koji se tereti za organizovanje kriminalne organizacije radi vršenja više teških krivičnih djela, a koje se sastoji u uspostavljanju hipoteke na više nepokretnosti u vlasništvu srodnika okrivljenog vrijednosti 1.450.814 eura.

„Odlučujući o žalbama ovaj sud je utvrdio da je prvostepeno rješenje donijeto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer ne sadrži jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama za donošenje odluke. Naime, prvostepeni sud nije ispitivao ni cijenio da li ponuđeno jemstvo sa mjerama nadzora predstavlja dovoljnu garanciju za obezbjeđenje prisustva okrivljenog, na šta upućuje Ustavni sud Crne Gore ,donijetoj po ustavnoj žalbi okrivljenog, iz kojih razloga se zaključci prvostepenog suda o neosnovanosti predloga za ukidanje pritvora uz određivanje jemstva za sada ne mogu prihvatiti“, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Ovaj sud je naložio prvostepenom sudu da u ponovnom postupoku otkloni navedenu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, tako što će shodno izloženim razlozima ovog rješenja, za odluku koju će donijeti po predmetnom predlogu dati potpune, jasne i dovoljne razloge.

Medenica, je uhapšen je 25. maja 2022. godine.

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, predalo ranije optužnicu protiv okrivljenih Miloša i Vesne Medenice, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milice Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenice, Luke Bakoča, Petra Milutinovića, Ivane Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenje, Steva Karanikića i Gorana Jovanovića i „Kopad Company“ DOO Nikšić.

Optužnica je podignuta za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.