Vjetroelektranu Sinjajevina gradiće konzoricijum podgoričkih kompanija N1, Sistem-MNE i Permonte

    2 sedmice pre 255 pregleda Izvor: vijesti.me/me.ekapija.com

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine zaključilo je sa konzorcijum koji čine podgoričke kompanije N1Sistem-MNE i Permonte ugovor o zakupu državnog zemljišta u opštini Šavnik na kome će se gradi vjetroelektrana Sinjajevina.

Ovo je zvanični potvrđeno Vijestima u resoru kojim rukovodi ministar Janko Odović.

Ministarstvo državne imovine je 14. februara raspisalo javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina zemljišta u državnoj svojini, a rok za podnošenje prijava za učešće na tenderu bio je 1. mart.

– U predviđenom roku, samo jedan ponuđač je otkupio aukcijsku dokumentaciju i to konzorcijum koji čine kompanije N1, Sistem-MNE i Permonte, a koji je ujedno bio i jedini ponuđač za zakup zemljišta. Budući da je konzorcijum ispunjavao sve uslove propisane javnim pozivom, sa njim je zaključen ugovor o dugoročnom zakupu državnog zemljišta – kazali su u Ministarstvu.

Riječ je o katastarskim opštinama Baon,Timar, Krnja Jela i Tušinja. Zemljište se daje u zakup radi projektovanja, izgradnje, eksploatacije i održavanja vjetroelektrane minimalne instalisane snage 6,6 MW pojedinačno po vjetrogeneratoru.