Vlada onemogućena da ima uvid u poslovanje Nacionalnih parkova, opstrukcija direktorke i menadžmenta

    3 sedmice pre 130 pregleda Izvor: dan.co.me

Upravni odbor JP Nacionalni parkovi Crne Gore juče je održao sjednicu na kojoj su usvojeni zaključci o stanju u ovom preduzeću. Na čelu UO JPNPCG se nalazi Nebojša Popović.

Članovi Upravnog odbora nezadovoljni su upravljanjem Nacionalnim parkovima, što su i predstavili zaključcima sa sjednice. Oni su se bavili analizom poslovanja JPNPCG u 2021. godini. Konstatovali su da ih, kao predstavnike koje je imenovala Vlada, direktorica i menadzment preduzeća uskraćuju za dostavljanje relevantnih, tačnih i vjerodostojnih informacija o poslovanju preduzeća. Time je prekršen Statut JPNPCG, kao i Poslovnik o radu UO prema kojima su direktor preduzeća i stručne službe preduzeća dužni da članovima UO dostave tražene podatke o poslovanju preduzeća najmanje pet dana prije dana u kojem se planira sjednica UO. Jedan od zaključaka je i da su onemogućeni da vrše kontrolnu funkciju i monitoring rada preduzeća. Time je posredno uskraćena i Vlada da ima uvid u poslovanje preduzeća čiji je vlasnik i koje je osnovala. Dodatno, uskraćivanjem relevantnih i tačnih informacija UO je onemogućen da vrši svoju osnovnu funkciju – da bude organ upravljanja preduzećem.

– Stanje u JPNPCG je veoma zabrinjavajuće u svim aspektima, a, prema nacrtu Finansijskog plana za 2021. godinu, predviđeno je da JPNPCG bez subvencije države ostvari poslovni minus u iznosu od preko milion eura, što predstavlja jedan od najgorih poslovnih rezultata od osnivanja preduzeća – ističe Upravni odbor.

Ističu da zbog opstrukcije menadzmenta preduzeća kada je u pitanju dobijanje relevantnih i tačnih informacija nisu u mogućnosti da sagledaju uticaj politike zapošljavanja tokom 2021. na troškove preduzeća i njegovu finansijsku poziciju.

Smatraju da je zbog svega potrebno hitno angažovati eksternog revizora kako bi se utvrdili pravi bilansi preduzeća.

Na dnevnom redu UO bio je i Aneks ugovora o zakupu sa privrednim društvom AD Solana “Bajo Sekulić” u stečaju, prema kojem JPNPCG produžavaju zakup imovine privrednog društva AD “Bajo Sekulić”, iz Ulcinja, do 1.2.2022. godine.

– Upravni odbor nije bio upoznat sa sastankom održanim 1.9.2021. godine u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a na kojem je dogovoreno da se Ugovor o zakupu produži za period do 1.2.2022. godine, o čemu su informisani iz sredstava javnog informisanja.

Na osnovu izvještaja dobijenih na sjednici, UO konstatuje da su poslovni rezultati restorana NP ”Skadarsko jezero” izrazito negativni te da je odluka o njegovom otvaranju bila neopravdana.

Upravni odbor je glasao za donošenje odluke o pokretanju postupka odobravanja korišćenja drvnih sortimenata za potrebe nacionalnih parkova i donijeli odluku o pokretanju postupka prodaje drvnih sortimenata u dubećem stanju stanovnicima u ruralnim područjima u NP Prokletije.

NP „Skadarsko jezero“ za devet mjeseci zabilježio minus od 100.000 hiljada

Upravni odbor konstatuje da je naročito alarmantna situacija u NP “Skadarsko jezero”, u kom je za prvih devet mjeseci zabilježen gubitak od oko 100.000 eura, što predstavlja izrazito negativan poslovni rezultat NP “Skadarsko jezero” koje je 2018. i 2019. poslovalo pozitivno.

– Upravni odbor smatra da je glavni razlog za loš poslovni rezultat preduzeća u 2021. godini nesavjesno i nedomaćinsko upravljanje menadzmenta preduzeća, ali i neadekvatno sprovedena sistematizacija, čiji je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji donesen 26.3.2021. godine. Naročito su problematični odabir i struktura rukovodećeg kadra – navodi se u zaključku.

Najnovije vijesti

Prognoza vremena – 20. oktobar

19. oktobra 2021. 23:43

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 27433 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11859 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 11703 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 11062 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 10391 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 9809 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 9296 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 9039 pregleda
%d bloggers like this: