VLADA usvojila akt za davanje koncesije za korišćenje dijela vode Ćehotine za potrebe Rudnika

  • 8 mjeseci pre
  • 325 pregleda
  • Izvor: PV Informer

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema, s Nacrtom ugovora o koncesiji.

“Koncesioni akt sadrži podatke, informacije i analize vezane za davanje koncesije, aktivnosti i obaveze ponuđača za vrijeme trajanja javnog nadmetanja, kao i uslove i obaveze koje treba da ispuni koncesionar za vrijeme obavljanja koncesione djelatnosti”, navode u Vladi.

Ovim povodom, Vlada je zadužila Upravu za vode da, u skladu sa Zakonom o koncesijama, objavi Javni oglas putem javnog nadmetanja, u otvorenom postupku, za davanje koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.