Vuković: Ograničeni napredak u pregovorima u poglavlju životne sredine najgori rezultat poslednjih nekoliko godina

    2 meseca pre 99 pregleda Izvor: standard.co.me

U objavljenom Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pregovora sa EU za 2021. godinu, u okviru poglavlja 27 konstatuje se ograničeni napredak, što je najgori rezultat u poslednjih nekoliko godina. Ovo i nije iznenađenje imajući na umu da je proces pregovora u ovoj oblasti skoro pa zaustavljen, poručila je izvršna direktorica NVO Green home Azra Vuković.

Ona je u saopštenju istakla da su u fokusu izvještaja pitanja upravljanja otpadom, vodama i zaštita prirode, te da se ponavlja potreba za urgentnim mjerama za očuvanje ekološke vrijednosti zaštićenih područja i potencijalnih Natura 2000 staništa kao što su Ulcinjska Solana, Skadarsko jezero i rijeka Tara.

Dodala je da se u Izvještaju ističe ograničen progres koji je napravljen u smislu izrade Nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

“Akcioni plan za ispunjavanje završnih mjerila u poglavlju 27 – životna sredina i klimatske promjene je usvojen je na sjednici Vlade u februaru 2021. godine i obuhvata 251 obavezu, koje uključuju sve obaveze iz završnih mjerila vezano za Poglavlje 27, kao i one koje su preostale iz Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u ovoj oblasti. Najviše obaveza je u upravo u podoblastima: upravljanje otpadom – 37, kvalitet voda – 33 i zaštita prirode – čak 71. O realizaciji akcionog plana ne postoji objedinjena infomacija, obzirom da, iako je predviđeno planom, polugodišnji izvještaj nije objavljen niti usvojen na sjednicama Vlade. Nova radna grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 formirana je Odlukom Vlade 30.07.2021. godine, ali do sada nije održala nijedan sastanak”, kazala je Vuković.

U podoblasti upravljanje otpadom, kako je navela, koja se prepoznaje kao jedna od tri oblasti sa najviše problema, Crna Gora ostaje još uvijek neusaglašena sa EU direktivama.

“Zakon o upravljanju otpadom koji treba da nam ponudi odgovore na brojna otvorena pitanja u ovoj oblasti se već nekoliko godina odlaže. Donošenje novog zakona o upravljanju otpadom je aktivnost koja je akcionim planom planirana za 2021. godinu, međutim, osim informacija da se radi na prijedlogu novog zakona, nije bilo daljih aktivnosti koje uključuju javnu raspravu i konsultacije sa zainteresovanim stranama. Navodi se i problem nejasno definisanog modela za upravljanje otpadom na nivou države, kao i potreba da se urgentno spriječi dalje nelegalno odlaganje otpada i odlaganje otpada na privremenim deponijama”, poručila je Vuković.

U podoblasti kvalitet voda, ističe direktorica Green home, napredak je ograničen, a Planovi upravljanja vodama jadranskog i Dunavskog sliva još uvijek nisu donešeni.

“U podoblasti zaštita prirode, Crna Gora ostaje djelimično usaglašena sa EU propisima. Prepoznate su aktivnosti koje se odnose na zaštitu područja Ulcinjske Solane, ali treba napomenuti da je do uspostavljanja održivog sistema upravljanja ovim područjem potrebno realizovati još dosta koraka. Ponovo je istaknuto i pitanje preporuka Bernske konvencije za područje Skadarskog jezera, kao i preporuka UNESCO/IUCN za područje Tare, te neohodnonost njihove dalje implementacije.Izvještaj o napretku Crne Gore za Poglavlje 27 je konstatacija nedostatka rezultata u oblasti zaštite životne sredine, nesnalaženja i neznanja nove administracije o zahtjevnim procesima pregovora, čiji rad pritom obiluje netransparentnošću. Iako su, zbog načina najavljivanja riješavanja problema u ovoj oblasti, očekivanja javnosti bila velika, rezultati su izostali”, zaključila je Vuković.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 30991 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 13226 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 12586 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 12094 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 12053 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 11375 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 10766 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 10636 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 9131 pregleda
%d bloggers like this: