Za građane Pljevalja kojima je isporučen ugalj lošeg kvaliteta postoji služba za reklamacije

    8 meseci pre 1029 pregleda Izvor: PV Informer
REDAKCIJA –

Mnogi građani Pljevalja kojima je u maloprodaji isporučen komadni ugalj, žale se da je ugalj u dobroj mjeri lošeg kvaliteta, sa dosta primjesa jalovine i ugljene prašine. Pojedini građani tvrde da su od kupljenih par tona uglja, nekoliko stotina kilograma odbacivali, a i onaj dio koji su koristili je slabo goreo u pećima.

Građani smatraju da je cijena za komadni ugalj koji se isporučuje za građane Pljevalja do 1. februara ove godine od 88,67 eura previsoka i da bi zbog lošeg kvaliteta trebala za građanstvo biti kao i cijena koja se isporučuje za TE Pljevlja.

Iz Rudnika uglja Pljevlja postoji najava da bi za građane Pljevalja cijena komadnog uglja od februara 2023. godine trebala biti još povoljnija.

Ono što većina građana koji kupuju ugalj ne zna je činjenica da u okviru separacije Rudnika uglja postoji i služba za reklamacije. Za sve kupce koji se obrate sa reklamacijom da imaju najmanje 10 % isporučenog uglja lošeg kvaliteta, izvrše se dodatne isporuke procijenjene količine uglja neodgovarajućeg kvaliteta.

Prije toga se oformi komisija koja na licu mjesta izvrši procjenu kvaliteta i količine nekvalitetnog uglja i donese odluku o isporuci dodatne količine uglja za kupca koji je podnio zahtjev za reklamaciju kvaliteta uglja.