Za sanaciju klizišta Sokolovina 11,011 miliona eura

    1 godina pre 355 pregleda Izvor: pobjeda.me

Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se izdvoji više od 11,011 miliona eura za sanaciju klizišta „Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac u slučaju potrebe.

– Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju za davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Uprave za saobraćaj za 2023. godinu dala saglasnost da se iz tekuće budžetske rezerve obezbijede dodatna finansijska sredstva za realizaciju projekta sanacije klizišta „Sokolovina” u slučaju potrebe – saopšteno je iz Vlade.

Tehnička dokumentacija za sanaciju kritične tačke „Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac izrađena je 2019. godine, te je na osnovu iste, predračunska vrijednost objekta iznosila osam miliona eura sa PDV-om.

– Imajući u vidu da je u periodu od završetka tehničke dokumentacije do početka sprovođenja postupka javne nabavke za izbor izvođača radova došlo do porasta cijena, izvršeno je usklađivanje sa tržišnim cijenama, te je vrijednost građevinskih radova procijenjena na 11,011 miliona eura sa PDV-om – navedeno je u saopštenju Vlade.