Za sporazumni raskid radnog odnosa se prijavila 1.752 zaposlena

  • 8 mjeseci pre
  • 202 pregleda
  • Izvor: CDM

Na javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine ukupno se prijavilo 1 752 zaposlena, i to 1 430 na centralnom nivou, a 322 na lokalnom nivou, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Straješine organa će o zahtjevu zainteresovanog zaposlenog za sporazumni raskid radnog odnose odlučiti do 30. septembra 2019. godine.

“Podsjećamo da zaposleni može da ostvari pravo na otpremninu u visini do 50% mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može da bude veći od 15 bruto zarada zaposlenog. Zaposlenom koji ispunjava uslove za odlazak u penziju i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada. Visina bruto zarade određuje se kao prosječan iznos poslednje tri bruto zarade koje su zaposlenom pripadale prije isplate otpremnine”, navode iz resora Suzane Pribilović.

U skladu sa Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, sredstva za isplatu otpremnine zaposlenih isplaćuju se iz sredstava organa, odnosno institucije koja je dio javnog sektora. Sredstva za isplatu otpremnine obezbjeđuju se iz sredstava državnog organa, organa državne uprave, suda, državnog tužilaštva, fonda ili drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom, kao i drugog organa osnovanog u skladu sa zakonom koji se finansira iz državnog budžeta ili ustanove čiji je osnivač država, ali i iz sredstava koje Ministarstvo finansija opredijelilo u Budžetu za 2019. godinu za ovu namjenu u iznosu od 2,7 miliona eura. Ova sredstva su jednim dijelom obezbijeđena iz Sektorske budžetske podrške koja su opredijeljena Crnoj Gori od strane Evropske komisije za reformu javne uprave.

“Zaposleni kojem prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, odnosno sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva u javnom sektoru, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa. Ministarstvo javne uprave će voditi evidenciju o zaposlenima koji su ostvarili pravo na otpremninu i istu objaviti na svojoj internet stranici”, navode u ovom Vladinom resoru..

Podsjećaju da svi zainteresovani mogu da podnesu zahtjev tokom trajanja važenja Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, odnosno do 31. decembra 2020. godine, nezavisno od objavljivanja javnog poziva. Takođe, na osnovu procjene zainteresovanosti zaposlenih i raspoloživosti finansijskih sredstava, organ/institucija može raspisati novi javni poziv tokom trajanja važenja navedene odluke.

Sporazumni raskid radnog odnosa se realizuje u okviru Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. Cilj optimizacije je da se pruži podrška uspostavljanju administracije koja na kvalitetniji način odgovara na potrebe građana i privatnog sektora uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

“Svakako, cilj ovih mjera, nije samo da smanjujemo ukupnu zaposlenost, već da izvršimo određena preusmjeravanja iz javnog u privatni sektor, jer u privatnom sektoru već sada ima dovoljno slobodnih i dobro plaćenih radnih mjesta. Veliki prostor postoji i za osnovanje novih preduzeća. Zato, sa Ministarstvom ekonomije već razmatramo paket mjera aktivnog zapošljavanja za jedan broj zaposlenih koji su zainteresovani za rad u privatnom sektoru”, kazala je ranije ministarka Pribilović.

Investiciono-razvojni fond (IRF) je izrazio spremnost da postojeći Program kreditiranja tehnoloških viškova koji nudi pogodnosti kao što su 0 odsto kamatna stopa, grejs period do četiri godine i rok otplate do 12 godina, primijeni na sporazumni raskid radnog odnosa.

Iznos pojedinačnog kredita je do 50.000 eura, s tim da preduzetnici mogu dobiti do 30.000 eura. Naknada za kredit iznosi 0,5 odsto ako se projekat realizuje na sjeveru ili u opštini koja je razvijena ispod prosjeka.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.