Žabljak: U vrijeme epidemije rođeno devet beba, nema oboljelih, dvoje u samoizolaciji

    8 meseci pre 576 pregleda Izvor: antenam.net

Od donošenja privremenih mjera za suzbijanje i sprječavanje širenja korona virusa u opštini Žabljak nije bilo registorvanih slučajeva zaraze. U samoizolaciji se nalazilo oko 30 lica, a trenutno ih je dvoje. Pripadnici OB Žabljak vršili su svakodnevnu kontrolu poštovanja izrečenih mjera od strane ovih lica i nije zabilježen nijedan slučaj kršenja, saopšteno je portalu Antena M u Opštinskom timu za zaštitu i spašavanje.

„Opštinski tim za zaštitu i spašavanje u svakodnevnoj je elektronskoj komunikaciji, te redovno prati sprovođenje donešenih mjera. U tom pravcu naloženo je organima lokalne samouprave i lokalne uprave, te Javnoj ustanovi Centar za kulturu, Turističkoj organizaciji Žabljak i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština Žabljak, da broj zaposlenih svedu na broj koji je potreban za održavanje minimuma procesa rada. Zaposlenima u lokalnoj samoupravi, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Žabljak, a čije djete nije starije od 11 godina života, omogućeno je pravo na plaćeno odsustvo sa posla. To je sugerisano poslodavcima koji posluju na teritoriji naše opštine. Otvoren je besplatni call centar na broj telefona 067/935-935. Osim toga, građanima je 24 časa dnevno dostupna linija Službe zaštite i spašavanja na broj 123“ kaže koordinator Tima Nikola Dubljević.

„U proteklom periodu izvršili smo distribuciju preko 150 paketa osnovnih životnih namirnica žabljačkim domaćinstvima. Paketi su obezbjeđeni od strane Crvenog krsta Crne Gore, a distribuciju su izvršili pripadnici Službe zaštite, Komunalne policije i Centra za socijalni rad. Ova akcija će se nastaviti sve dokle bude zahtjeva od strane građana. Osim ovog vida pomoći, Služba zaštite je na raspolaganju svim licima starijim od 65 godina, koji nemaju mlađih članova u domaćinstvima, radi dostavljanja na kućnu adresu  hrane, ljekova i drugih životnih potrepština. Opština Žabljak, do sada je isplatila oko 2.500.00 eura jednokratnih novčanih pomoći po zahtjevu građana koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. U periodu od proglašenja epidemije u Crnoj Gori, na teritoriji naše opštine rođeno je devet beba, za koje je Opština obezbjedila jednokratnu pomoć od po 300 eura, što je redovna podrška roditeljima od Opštine Žabljak“, kaže Dubljević i dodaje da Služba zaštite i spašavanja redovno vrši dezinfekciju najfrekventnijih javnih površina, za šta je Opština obezbjedila dovoljne količine sredstava.

„Centar za socijalni rad, obezbijedio je, za oko 40 korisnika materijalnog obezbjeđenja, jednokratne pomoći od po 50 eura. U svakodnevnoj su komunikaciji sa domovima za stare u Bijelom Polju, Pljevljima i Risnu, gdje se među štićenicima nalaze i naši sugrađani. Oko 30 starijih lica obilaze gerontodomaćice i vrše im nabavku hrane, ljekova i drugih potrepština. Na dežurni telefon Centra za socijalni rad u Žabljaku 067/216-612, stručni radnici odgovaraju na pozive sugrađana, kojima je potreban neki oblik psihosocijalne i druge podrške“, kaže Dubljević.

Dubljević dodaje da je, u cilju saniranja ekonomskih posledica epidemiloške situacije, Opština je donijela Odluku o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima. 

„Odlaže se plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica na period od tri mjeseca, po zahtjevu poreskog obveznika koji je pogođen Vladinim mjerama, plaćanje poreza na nepokretnosti, na način da prva rata za naplatu dospijeva 31. avgusta, a druga do kraja tekuće godine, na zahtjev poreskog obveznika. Ova mjera odnosi se kako na pravna tako i na fizička lica. Predviđeno je oslobađanje plaćanja lokalne komunalne takse utvrđene po osnovu zauzimanja javne površine (ljetnje bašte, zatvorene bašte, privremeni pokretni objekti, taksi stajališta, reklamni panoi i bilbordi), za period od 15. marta do 15. juna tekuće godine, na zahtjev taksenog obveznika koji je pogođen Vladinim mjerama, potom plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 15. marta do 15. juna tekuće godine, na zahtjev taksenog obveznika koji je pogođen Vladinim mjerama.Oslobađanje plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji za period od 15. marta do 15. juna tekuće godine, na zahtjev obveznika koji je pogođen Vladinim mjerama“, navodi Dubljević.

Tim preporučuje da se JU Centar za kulturu Žabljak i d.o.o. „Sportski centar Žabljak“  oslobode plaćanja zakupnine zakupce poslovnih prostora u vlasništvu ova dva subjekta za period od 15. marta do 15. juna tekuće godine, na zahtjev zakupaca.

„Izvođačima radova koji nijesu u mogućnosti da izvrše radove u ugovorenom roku, usled nedostatka radne snage ili materijala, aneksom ugovora, produžiće se rok za završetak radova kako bi se izbjeglo plaćanje penala po osnovu neispunjenja ugovorenih obaveza, na period do tri mjeseca, na zahtjev izvođača radova. Izvođačima radova, koji su započeli radove po ugovoru zaključenim sa Opštinom, omogućava se isplata avansa u visini do 30 posto od ugovorene cijene radova, na zahtjev izvođača radova uz podnošenje bankarkse garancije. Zadužuju se organi lokalne uprave da, kod nadležnog suda, odnosno javnog izvršitelja odmah zatraže odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, na period od 90 dana, za privredne subjekte u djelatnostima koje su pogođene Vladinim mjerama. Zadužuje se d.o.o. „Komunalno i vodovod“ Žabljak, da pravna lica pogođena Vladinim mjerama oslobodi obaveze plaćanja usluga odvoza smeća, na njihov zahtjev, za period od 15. marta do 15. juna tekuće godine. Zadužuje se Opština Žabljak, da isplati novčanu pomoć d.o.o. „Komunalno i vodovod“ Žabljak u iznosu od 24.000 eura“, kaže Dubljević.

Dubljević dodaje da će, u skladu sa važećim pravilnikom o načinu i uslovima za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći, Opština postupati po zahtjevima uz koje se dostavlja odgovarajuća dokumentacija, i nastaviti sa isplatom jednokratnih novčanih pomoći za lica u teškoj materijalnoj situaciji. U cilju pojačane štednje naložena je maksimalna racionalizacija troškova svim organizacionim jedinicima lokalne samouprave i ukidaju se sredstava za reprezentaciju od dana donošenja odluke do kraja tekuće godine. Sredstva planirana za reprezentaciju preusmjeriće se na saniranje posledica epidemije i obustavljaju se isplate naknada za rad u svim komisijama i radnim tijelima čiji je osnivač Opština Žabljak.

Ispred Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje, Dubljević se zahvaljuje građanima Žabljaka na odgovornom odnosu prema novonastaloj situaciji, te apelujemo da se i ubuduće uzdržavaju od svih aktivnoti koje bi predstavljale kršenje donošenih mjera. 

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6981 pregleda