Zajedno za održive šume: “Naše šume – naša briga”

    1 sedmica pre 91 pregleda Izvor: PV Informer

NVO Green Home je započela realizaciju projekta „Zajedno za održive šume“, koji je finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i traje 7 mjeseci. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Savezom udruženja privatnih vlasnika šuma, a podrazumijeva povezivanje svih zainteresovanih strana – institucija, privatnih vlasnika šuma, civilnog sektora i građana kako bi se više pažnje posvetilo održivom upravljanju šumama.

U cilju održivog upravljanja, posebna pažnja se mora posvjetiti smanjenju ilegalnih aktivnosti u šumarstvu, ali i smanjenju rizika od šumskih požara, klimatskih promjena i neracionalnog korišćenja šumskih resursa zarad upravljanja šumama i šumskim zemljištem na način kojim se čuva biodiverzitet, a da produktivnost, obnavljanje, vitalnost i potencijal šuma zadovoljavaju ekološke, ekonomske i socijalne potrebe današnjih i budućih generacija, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Projektom je planirano da se kroz edukativnu kampanju o važnosti šumskih ekosistema, izradu brošure sa primjerima dobre prakse u održivom gazdovanju šumama, ali i putem obuka namjenjenih privatnim vlasnicima šuma i predstavnicima civilnog sektora o mjerama njege u šumi, sprovođenju doznaka i sanitarnih sječa, bolje razumije i pospješi održivo upravljanje šumama.

Iz navedenih razloga, Green Home zajedno sa projektnim partnerom, želi da kroz sprovođenje projektnih aktivnosti, povezivanje i zajedničko djelovanje institucija, privatnih vlasnika šuma i lokalnih zajednica, ukaže na važnost šuma, njihov ekosistemski, ekonomski, socijalni i kulturni značaj, te da doprinese jačanju kapaciteta privatnih vlasnika šuma za zaštitu i održivo upravljanje šumama i predstavi primjere dobre prakse u navedenoj oblasti.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6625 pregleda