Zakonodavni odbor podržao predlog rebalansa budžeta

    2 godine pre 257 pregleda Izvor: DAN

Zakonodavni odbor izjasnio se da je predlog rebalansa budžeta i dodatnog zaduživanja u skladu sa pravnim sistemom zemlje. 

Ministar finansija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović je kao predlagač saopštio da je rebalans neophodan i istakao da treba  brzo reagovati.