ZAŠTITIMO NAŠE ŠUME OD POŽARA

  3 godine pre 637 pregleda Izvor: gov.me

Uprava za šume poziva sve nadležne institucije i sve građane Crne Gore da zajedničkim naporima preduzmemo pojačane aktivnosti na preduzimanju mjera sprečavanja pojave šumskih požara, kao i na preduzimanju postupaka u slučaju pojave istih i dojave nadležnim službama i institucijama.

„Obzirom da je nastupio period kada su i mogućnosti za nastajanje požara izraženije zbog meteoroloških uslova, neophodna je organizovana i neprekidna angažovanost svih nas i pojačane aktivnosti na osmatranju, otkrivanju i prijavi šumskih požara, kako bismo iste blagovremeno i suzbili. Takođe, neophodno je da se građani suzdrže od nekontrolisanog čišćenja i paljenja svojih imanja, koje u najvećem broju slučajeva rezultira ogromnom štetom, ne samo po šume već i po ljudske živote.

Samo zajedničkim djelovanjem možemo podići kolektivnu svijest o zaštiti šuma i destruktivnoj snazi požara, zbog čega Uprava za šume ovim putem još jednom apeluje na sve da shvate ozbiljnost problema šumskih požara, da budu odgovorni pojedinci, koji se sa poštovanjem odnose prema prirodi, jer se ovaj problem ne može ni spriječiti ni riješiti bez zajedničkog djelovanja svih nas.“

Iz Uprave za šume obavještavaju javnost da ukoliko primjete požar, budu odgovorni i prijave isti pozivom na broj 112. Kontakt osobe Uprave za šume za prijavu šumskog požara:

 • SOS broj (za prijavu šumskih požara i šteta) mob.tel. 067 255 190;
 • VD Direktor Uprave za šume, Branko Janković mob.tel. 067 255 821;
 • Načelnica Odsjeka za uzgoj i zaštitu šuma, Zehra Demić mob.tel. 067 255 780;
 • Šef Područne jedinice Pljevlja, Zoran Golubović mob.tel. 067 256 062;
 • Šef Područne jedinice Rožaje, Remzo Ibrahimović mob.tel. 067 255 742;
 • Šefica Područne jedinice Berane, Draginja Kastratović mob.tel. 067 255 367;
 • Šef Područne jedinice Andrijevica, Milutin Marsenić mob.tel. 067 334 413; 068 113 030;
 • Šef Područne jedinice Petnjica, Emir Šukurica mob.tel. 067 255 379;
 • Šef područne jedinice Plav, Esmir Pupović mob.tel. 067 255 219;
 • Šef Područne jedinice Gusinje, Hadž Kukaj mob.tel. 067 255 041;
 • Šef Područne jedinice Bijelo Polje, Vesko Konatar mob.tel. 067 255 421;
 • Područna jedinica Mojkovac, telefon: 050 473 473;
 • V.D. Šef Područne jedinice Kolašin, Radovan Dabetić mob.tel. 067 255 495;
 • Područne jedinice Podgorica, telefon: 020 212 040;
 • Šef Područne jedinice Danilovgrad, Slavko Bošković mob.tel. 067 255 069;
 • Šef Područne jedinice Nikšić, Darko Ašanin mob.tel. 067 255 995;
 • Šefica Područne jedinice Plužine, Bosiljka Žarković-Crnogorac mob.tel. 067 255 324;
 • Šefica područne jedinice Žabljak, Slavka Čabarkapa mob.tel. 067 255 646;
 • Šef Područne jedinice Šavnik, Mijoljub Vemić mob.tel. 067 255 116;
 • Šef PJ Kotor sa ispostavama: Bar, Budva, Ulcinj, Herceg Novi i Cetinje, Iso Kalač mob.tel. 067 255 800.