Zbog nedostatka lјekara i penzionisani ljekari uključeni u rad u DZ i Opštoj bolnici Pljevlja

    1 godina pre 1159 pregleda Izvor: PV Informer
REDAKCIJA –

Sve veći deficit medicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama u Pljevljima je problem koji je više od deceniju aktuelan i stvara nezadovoljstvo kod građana koji su prinuđeni da traže ljekarsku pomoć.

Rukovodstvo zdravstvenih ustanova odavno na razne načine pokušava da organizuje održivost zdravstvenog sistema u Pljevljima. Ono što je realnost je da nedostaje značajan broj ljekara raznih specijalnosti.

Pored toga što se povremeno angažuju ljekari iz drugih zdravstvenih centara u poslednje vrijeme se pribjeglo angažovanju penzionisanih ljekara u Domu zdravlja i Opštoj bolnici u Pljevljima.

Tako su na radu u Domu zdravlja angažovana tri penzionisana ljekara, a u bolnici dva, od kojih jedan povremeno vrši preglede u Pljevljima.

Ono što posebno zabrinjava je što je starosna struktura postojećeg ljekarskog kadra i zdravstvenog osoblja u pljevaljskim zdravstvenim ustanovama veoma nepovoljna, jer su mnogi pred penzionisanjem.

Takođe veliki problem je nedostatak pedijatara kojih ima svega četiri, a koji pored obaveza u Domu zdravlja Pljevlja moraju ići i na terenski rad na Žabljak.

Foto : arhiva

Činjenica da na dječijem odjeljenju pljevaljske bolnice radi samo jedan ljekar je više nego alarmantna, pa se iz drugih zdravstvenih ustanova angažuju ljekari po potrebi.

Do nedavno na ginekološko-akušerskom odjeljenju je radio samo jedan ginekolog koji istovremeno obavlja i funkciju direktora bolnice. Od nedavno ovo odjeljenje ima tri ginekologa.

Kad je u pitanju povratak ljekara sa specijalizacije u skorije vrijeme se može očekivati povratak jednog ljekara interniste.

Ono što je pohvalno je činjenica da su zdravstvene ustanove u Pljevljima za protekle dvije godine dobile dosta savremene medicinske opreme, što decenijama unazad nije bio slučaj. Radi se prije svega o nabavci savremenog digitalnog rendgen aparata i skenera, koji su prošle godine stavljeni u funkciju.

Istovremeno je kroz izvođenje građevinskih radova obezbjeđen objekat za kiseoničku potporu na Internom odjeljenju, rekonstrukcija pojedinih objekata, urađena nova rasvjeta u krugu bolnice i dodatni parking prostor.

U državnom budžetu za ovu godinu planirana je izgradnja i nove bolnice u Pljevljima i stanova za medicinsko osoblje.

Pljevaljskoj bolnici je neophodna i nabavka magnetne rezonance koju od zdravstvenih ustanova na sjeveru već posjeduje bolnica u Beranama, a ovih dana je najavljena nabavka i za zdravstvene ustanove u Nikšiću i Bijelom Polju.

Ono što je sigurno je da ako država ne obezbjedi bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema i obezbjedi pljevaljskim ustanovama više ljekara i drugog zdravstvenog osoblja, doći će u pitanje održivost rada zdravstvenih ustanova u Pljevljima i mogućnost pružanja zdravstvenih usluga građanima.