Zbog požara na deponiji Jagnjilo suspendovana tri radnika obezbjeđenja D.O.O „Čistoća“

    2 godine pre 2484 pregleda Izvor: PV Informer

Komunalno preduzeće D.O.O „Čistoća“ je zbog požara auto guma na deponiji komunalnog otpada „Jagnjilo“,30 aprila donijelo Rješenje o suspenziji i udaljavanju sa posla tri radnika obezbjeđenja deponije komunalnog otpada „Jagnjilo“.

Suspendovani radnici se privremeno udaljavaju sa posla do donošenja odluke o odgovornosti za učinjenu težu povredu radne obaveze.

U razgovoru sa Srđanom Živkovićem jednim od suspendovanih radnika koji je 27 aprila radio u prvoj smeni od 6-14 časova u obrazloženju Rješenja o suspenziji koji mu je uručen stoji da je „Dana 27.04.2020.godine oko 16:20 časova prijavljeno je od strane stražarske službe da je na privremenom skladištu komunalnog otpada „Jagnjilo“ došlo do požara u neposrednoj blizini otpadnih auto guma.Kako je imenovani tog dana obavljao redovne poslove „Čuvara-Zaštitara u prvoj smjeni koja traje od 6-14h,a imajući u vidu da okolnosti ukazuju da je požar nastao od istovarenog žara i pepela za vrijeme trajanja prve smjene,to ukazuje na mogućnost postojanja odgovornosti imenovanog za učinjenu težu povredu radne obaveze tj.za neizvršavanje ili nesavjesno,neblagovremeno ili nemarno vršenje radne obaveze“.

Živković u razgovoru sa urednikom portala tvrdi da je u njegovoj smjeni traktor sa pepelom istovaren za na to predviđeno mjesto daleko od odloženih guma i Redakciji poslao fotografiju na kojoj se vidi lokacija na kojoj se istovara pepeo.Istovremeno tvrdi da se u njegovoj smjeni nije desio požar.

U razgovoru u Sašom Ječmenicom, direktorom komunalnog preduzeća „Čistoća“ Redakcija portala je dobila informaciju da je tačno da su suspendovana sa posla tri radnika obezbjeđenja deponije komunalnog otpada i da pribavljeni dokazi ukazuju na mogućnost postojanja odgovornosti između ostalih i imenovanog Živkovića kao jednog od radnika obezbjeđenja za učinjenu težu povredu radne obaveze tj.za neizvršavanje ili nesavjesno,neblagovremeno ili nemarno vršenje radne obaveze“.

Ječmenica tvrdi da je požar nastao u neposrednoj blizini stražarske kućice na šta ukazuje i fotografija koju je dostavio redakciji, da bi se požar zatim proširio.

Suspendovani radnici imaju pravo ako smatraju da im je povrijeđeno pravo rada i po osnovu rada,prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom da podnesu predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova shodno članovima 140 i 141 Zakona o radu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


PV Informer
%d bloggers like this: