ZNAMENJA SLOBODE Spomenici i spomen-obilježja NOR-a u pljevaljskom kraju 1941-1945.

    4 meseca pre 451 pregleda Izvor: PV Informer

Vaš će primjer učiti pjevača
kako treba s besmrtnošću zborit!

Petar II Petrović Njegoš

Izdavači
Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore Podgorica
Udruženje boraca NOR-a i antifašista Pljevlja

Za izdavače
Zuvdija Hodžić
Goran Čavić

Redakcija
Milorad Joknić, Goran Čavić, Dragan Mitov Ðurović, Vuko Dragašević,
Velibor Mitrović, Emina Salihović, Radovan Vujadinović, Ilija Despotović, Ljiljana Bajčetić i Ðina Bajčeta

Urednici
Dragan Mitov Ðurović
Milorad Joknić

Autor teksta o spomenicima i spomen-obilježjima
Radovan Vujadinović

Recenzent
Vuko Dragašević

Priprema za štampu
Dragan Paldrmić

Pljevlja, 2020.

SADRŽAJ
5…………ZNAMENJA SLOBODE
7…………MEMORIJALNI CENTAR STRAŽICA
12………. SPOMENIK STRIJELJANIM RODOLJUBMA NA SENJAKU
13………. SPOMENIK NEPOZNATIM PARTIZANIMA U BOBOVU
14………. SPOMENIK BORCIMA NOVJ U KRUŠEVU
15………. SPOMENIK BORCIMA IZ JEDINICA NOVJ U KOSANICI
16………. SPOMENIK NEPOZNATIM BORCIMA U ŠULIMA
17………. SPOMENIK U KRUPICAMA
20………. SPOMENIK U BOLJANIĆIMA
21………. SPOMENIK TREĆOJ PROLETERSKOJ SANDŽAČKOJ
NARODNOOSLOBODILAČKOJ UDARNOJ BRIGADI U VRULJI
23………. SPOMENIK ITALIJANSKOJ PARTIZANSKOJ DIVIZIJI „GARIBALDI“ U MRZOVIĆIMA
25………. SPOMENIK BOŠKU BUHI U GRADSKOM GROBLJU NA VAROŠI – PLJEVLJA
I SPOMEN BISTA ISPRED OSNOVNE ŠKOLE “BOŠKO BUHA”
26………. SPOMEN – PIRAMIDA U VODOPLAVU
27………. SPOMEN – PIRAMIDA U KOMINIMA
28………. SPOMEN – PIRAMIDA U MELJAKU
29………. SPOMEN – PIRAMIDA U VRBI
30………. SPOMEN – ČESMA VUKA KNEŽEVIĆA U PLJEVLJIMA
31………. SPOMEN – ČESMA U ZABRĐU
33………. SPOMEN – ČESMA U BOBOVU
34………. SPOMEN – OBILJEŽJE ČETVRTOJ NARODNOOSLOBODILAČKOJ UDARNOJ
SANDŽAČKOJ BRIGADI
35………. SPOMEN – BISTE VELIMIRA JAKIĆA
37………. SPOMEN – BISTE VLADIMIRA KNEŽEVIĆA VOLOĐE
39………. SPOMEN – BISTA DANILA JAUKOVIĆA
40………. SPOMEN – BISTA RADOJA KONTIĆA
41………. SPOMEN – BISTA JEZDIMIRA LOVIĆA
42………. SPOMEN – BISTA VLADIMIRA ROLOVIĆA
43………. SPOMEN – BISTE ŽIVKA DŽUVERA
44………. SPOMEN – BISTA SALKA ALJKOVIĆA
45………. SPOMEN – BISTA RAFAELA BATINA (MIŠA CVETKOVIĆA)
46………. SPOMEN – BISTA DUŠANA IVOVIĆA
47………. SPOMEN – BISTA JAKUBA KUBURA (KUBUROVIĆA)
48………. SPOMEN – BISTA LJUBOMIRA MEDENICE
49………. SPOMEN – BISTA MIRKA PEJATOVIĆA
50………. SPOMEN – BISTA RISTANA PAVLOVIĆA
51………. SPOMEN – BISTE MILA PERUNIČIĆA
53………. SPOMEN – BISTA ĐORĐIJA PERUNIČIĆA
54………. SPOMEN – BISTA SAVA CVIJOVIĆA
55………. SPOMEN – BISTA BOŽIDARA ŽUGIĆA
56………. SPOMEN – BISTE JOSIPA BROZA TITA
58………. SPOMEN – PLOČA O ODLUCI ZA ORUŽANI USTANAK U KRUŠEVU
59………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U KRUŠEVU
61………. SPOMEN – PLOČA U ŠULIMA
62………. SPOMEN – PLOČA PRVOJ PLJEVALJSKOJ PARTIZANSKOJ ČETI
63………. SPOMEN – PLOČA MELJAČKOJ PARTIZANSKOJ ČETI U VRBI
64………. SPOMEN – PLOČA ZATVORENICIMA
65………. SPOMEN – PLOČA U KOSANICI
66………. SPOMEN – PLOČA U SLATINI
67………. SPOMEN – PLOČA O BORAVKU VRHOVNOG ŠTABA U ĐURĐEVIĆA TARI
68………. SPOMEN – PLOČA ZAVNOS
69………. SPOMEN – PLOČA PALIM UČENICIMA PLJEVALJSKE GIMNAZIJE
72………. SPOMEN – PLOČA U MATARUGAMA
73………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U MAOČU
78………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U ODŽAKU
80………. SPOMEN – PLOČA U PODBOROVI
82………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA NA SRDANOVOM GROBU
83………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U PREMĆANIMA
84………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U BUKOVICI
85………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U OBARDAMA
86………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U BRVENICI
87………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U VODNOM
88………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U KOZICI
89………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U OTILOVIĆIMA
90………. SPOMEN – PLOČA PALIM BORCIMA U CRLJENICAMA
91………. SPOMEN – PLOČA U ZGRADI DRUŠTVENO POLITIČKIH – ORGANIZACIJA
92………. SPOMEN – PLOČA U ZGRADI OPŠTINE PLJEVLJA
92………. SPOMEN – PLOČA U BOLNICI U PLJEVLJIMA
93………. OSTALA SPOMEN-OBILJEŽJA
93………. SPISAK ULICA ČIJE IME JE VEZANO ZA ZNAČAJNE LIČNOSTI,
DATUME I DOGAĐAJE IZ NOR-A
94………. SPISAK ULICA ČIJE IME JE VEZANO ZA ZNAČAJNE LIČNOSTI, DATUME
I DOGAĐAJE IZ NOR-A, KOJE SU NAKON RASPADA SFRJ IZMIJENJENE I
PREIMENOVANE U NOVE NAZIVE
94………. SPISAK OSNOVNIH ŠKOLA ČIJE JE IME VEZANO ZA ZNAČAJNE LIČNOSTI,
DATUME I DOGAĐAJE IZ NOR-A
95………. SPISAK ŠKOLA ČIJE JE IME VEZANO ZA ZNAČAJNE LIČNOSTI, DATUME I
DOGAĐAJE IZ NOR-A KOJE SU NAKON RASPADA SFRJ IZBRISANE I
PREIMENOVANE U DRUGE NAZIVE
95………. SPISAK RADNIH ORGANIZACIJA I DRUŠTAVA ČIJE JE IME VEZANO ZA
ZNAČAJNE LIČNOSTI, DATUME I DOGAĐAJE IZ NOR-A
95………. SPISAK RADNIH ORGANIZACIJA I DRUŠTAVA ČIJE JE IME VEZANO ZA
ZNAČAJNE LIČNOSTI, DATUME I DOGAĐAJE IZ NOR-A KOJE SU NAKON
RASPADA SFRJ IZ BRISANE I PREIMENOVANI NAZIVI
97………. HRONOLOGIJA DOGAĐAJA NOB-a U PLJEVALJSKOM KRAJU
109……..NAPOMENE REDAKCIJE

Spomenici i spomen-obilježja NOR-a i revolucije u pljevaljskom kraju predstavljaju značajna kulturna dobra u novijoj istoriji Crne Gore.

Ta znamenja slobode služe za podsjećanje na događaje i ličnosti iz perioda NOR-a i zrače vječnom porukom i podsjećanjem na svijetle primjere herojstva u borbi protiv okupatora.

Kao što je poznato pljevaljski kraj dao je vrijedan prilog Narodno oslobodilačkoj borbi protiv okupatora. U redovima partizanskih jedinica poginulo je 567 boraca, što sa ukupnim brojem civilnih žrtava rata iznosi 2458 stradalih lica. Boračka organizacija pokazala je zapažen napor da proslijedi u pamćenje generacijama koje dolaze svjedočanstva o brojnim žrtvama, dramatičnim događajima i blistavim primjerima hrabrosti i patriotizma i svjesnog žrtvovanja za slobodu i otadžbinu. U memorijskoj riznici ubaštinjena su brojna znamenja koja čuvaju sjećanja na ljude i događaje koji su mijenjali vrijeme. U taj mozaik neizbrisivog pamćenja SUBNOR-a i antifašista Crne Gore ugrađuje vrijedne priloge. Jedan takav prilog je i ova publikacija koja predstavlja spomenični fond iz NOB-a na prostoru pljevaljskog kraja. To je ujedno i doprinos izgradnji i razvoju nacionalne svijesti, političke, kulturne i državne individualnosti. Ta zbirka vrijednosnih fenomena je ustvari dio crnogorske istorije.

Organizacija oružanog ustanka i antifašističke borbe u pljevaljskom kraju ne može se odvojeno posmatrati izvan toka revolucije i NOB-a na širem prostoru. Aktivnost na pripremi ustanka i učešću u ustanku razvijala se na bazi iskustva ustanka u Crnoj Gori. Organizaciji ustanka u pljevaljskom kraju išle su u prilog neke okolnosti, prije svega formiranje partijske organizacije u novembru 1939. godine koja je bila nosilac organizacije antifašističke borbe, a čijoj konsolidaciji je znatno doprinijelo partijsko i vojno rukovodstvo Crne Gore, uz postojeću inteligenciju i podršku u najširim narodnim masama, bez obzira na njihove nacionalne, vjerske i socijalne razlike. Bila je to politička i moralna mobilizacija masa koje su duboko shvatile ciljeve antifašističke borbe i koncept novog poretka. Borci NOR- a pljevaljskog kraja časno su izvršavali svoju patriotsku i moralnu dužnost, ne štedeći pri tome i svoje živote. Stoga im pripadaju vječna znamenja među kojima su i spomenici koji predstavljaju neugaslu zublju slobodarskog zavjeta budućim generacijama. Ovi kratki zapisi o tim spomenicima biće zanimljiv podsjetnik za mlade da bi cjelovitije shvatili tekovine NOB-a i prepoznali svoju ulogu u antifašističkoj aktivnosti. Odluku o pripremi i štampanju knjige donijelo je Udruženje boraca NOR-a i antifašista – Pljevlja na sjednici 8. novembra 2018. godine. Predsjedništvo te organizacije formiralo je Redakciju i odlučilo da izdavač knjige bude SUBNOR-a i antifašista Crne Gore i UBNOR-a i antifašista Pljevlja.

Ovo je novo redizajnirano izdanje knjige koja je izašla iz štampe 1988. godine. Inicijativu za pisanje te knjige pokrenuo je Opštinski odbor SUBNOR-a 1978. godine, ali zbog određenih dilema knjiga je izašla iz štampe tek 1988. godine. Nije se ostalo samo na ne- kim predlozima da se spomenici i spomen-obilježja predstavljaju kao objekti značajni u procesu njegovanja revolucionarnih tradicija i antifašističke borbe NOB-a, već je akcenat dat na događaje i ličnosti kojima su ti spomenici posvećeni, sve sa ciljem da ta publikacija na edukativan način, putem teksta i fotografije, prenosi svijest o tekovinama NOR-a nekadašnjeg pljevaljskog sreza na mlade generacije i čitalačku publiku uopšte. Ti kriterijumi ispoštovani su i u ovoj knjizi. Prihvaćen je ranije utvrđen stav da se enciklopedijskim, sažetim načinom, putem fotografije i kraćeg teksta, odgovori na pitanje gdje je podignut spomenik, kada i kome je namijenjen i kojim povodom ako je u pitanju događaj, uz objašnjenje značaja tog događaja i isticanja kraćih biografskih podataka boraca kojima je podignuto spomen-obilježje. S obzirom da je u prvobitno štampanoj knjizi došlo do određenih grešaka, nastojali smo da ispravimo te greške i da unesemo neke pojedinosti koji bitnije ne mijenjaju smisao i sadržaj te knjige izuzev njene likovno-grafičke opreme. 

U ovu zbirku ušli su spomen-objekti koje je podigla lokalna uprava ili državna zajednica ili društveno-politička organizacija. To su, uglavnom, objekti koji su podignuti do 1987. godine, izuzev spomen-biste Božidara Žugića koja je podignuta kasnije. 

Evidentiranim spomenicima i spomen obilježjima u vidu popularnog foto-leksikona predstavljen je samo dio naše antifašističke borbe, s obzirom da ima još značajnih datuma, događaja i ličnosti iz NOB-a u našem kraju bez obilježja. Nadamo se da će istorijska nauka s tim u vezi dati nove dokaze i primjere vrijedne pamćenja. 

Naravno knjiga predstavlja i prilog afirmaciji umjetničkih vrijednosti spomen-obilježja. Data su i imena svih autora tih spomen-zdanja koji nude umjetničku dimenziju, izvornost, autentičnost i borbeni duh. Ovom monografijom se skreće pažnja javnosti da se spomen-obilježjima, kako je to i zakonom države Crne Gore regulisano, trajno obilježavaju značajni događaji, čuvaju uspomene na istaknute ličnosti, njeguju primjeri herojstva i patriotizma i odaje počast borcima za slobodu, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima ljudi. Drugim riječima monografija o spomenicima i spomen-obilježjima u pljevaljskom kraju je doprinos afirmaciji osnovnih vrijednosti antifašističke borbe i tekovina države Crne Gore na njenom putu u razvijeno i savremeno društvo. 

Milorad Joknić 

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6963 pregleda