DF optužio Radovića da je oštetio budžet za 600.000 eura

    1 mesec pre 160 pregleda Izvor: rtcg.me

Šef kabineta predsjednika Opštine Budva i funkcioner Demokratskog fronta Nikola Jovanović podnio je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilašvu protiv predsjednika SO Budva Krsta Radovića zbog, kako je naveo, kršenja zakona i procedura, zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Iz DF-a optužuju Radovića da je organizovao kriminalnu grupu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i oštetio budžet za 600.000 eura.

Jovanović je saopštio da je prijavljeni u produženom trajanju zloupotrebom službenog položaja blokirao rad Skupštine opštine, onemogućio odbornike da odlučuju i da govore na sjednici sa namjerom, kako je kazao, da se izazove politička kriza koja vodi šestomjesečnom neodržavanju sjednice i u krajnjem raspuštanjem parlamenta od strane Vlade Crne Gore.

„Na ovaj način prijavljeni je svjestan svoga djela čije je izvršenje htio protivpravno iskoristio svoj položaj sa namjerom da se drugom nanese šteta u ovom slučaju odbornicima u skupštini i drugom političkom subjektu“, naveo je Jovanović.

On je kazao da je Radović, kao službeno lice, kršenjem Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika SO Budva nesavjesno postupao u vršenju svoje službe, iako je bio svjestan štetnih posledica svog djela, čime je onemogučio normalno funkcionisanje predstavničkog doma građana sprečavajući odbornike da u skladu sa članom 88 Poslovnika SO Budva donesu odluku o popuni upražnjenih mjesta u odborima.

„Da kriminalno ponašanje Krsta Radovića nije ništa novo niti neubičajeno, najbolje dokazuje dokumentacija koja otkriva stvarne motive za pokušaj rušenja vlasti u Opštini Budva. Kao neko ko je itekako dobro sarađivao sa bivšim režimom DPS i ključnim ličnostima iz te partije očigledno da prema istima ima određene dugove koje danas vraća ovakvim ponašanjem. Krizu vlasti u Budvi proizvode udruženim djelovanjem on koji blokira rad skupštine i DPS koji bojkotuje učešće“, saopštio je Jovanović.

On ističe da „kriminalno ponašanje“ Krsta Radovića nije ništa novo niti neubičajeno, te da to dokazuje dokumentacija koja otkriva stvarne motive za pokušaj rušenja vlasti u Opštini Budva.

„Kao neko ko je itekako dobro sarađivao sa bivšim režimom DPS i ključnim ličnostima iz te partije očigledno da prema istima ima određene dugove koje danas vraća ovakvim ponašanjem. Krizu vlasti u Budvi proizvode udruženim djelovanjem, on koji blokira rad skupštine i DPS koji bojkotuje učešće“, rekao je Jovanović.

Tvrdi da je to Radović, funkcioner Demokrata i predsjednik Skupštine Opštine Budva lažirao podatke u svom godišnjem izvještaju o prihodima i imovini koji se podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije, navodeći da nije prijavio da je jedan od osnivača firme „SIB-MONT“doo Petrovac odnosno da ima udio u vlasništvu pravnog lica.

„Takođe, u istom izvještaju nije prijavio ni nepokretnu imovinu koja se nalazi u vlasništvu pravnog lica kojeg je kao javni funkcioner osnivač. Razlog za prikrivanje ovog podatka sadržan je u činjenici da je ta firma nelegalno izgradila zgradu odnosno preko 1.000 m2 nelegalnog stambenog prostora“, kazao je Jovanović.

Istakao je da Radović se skriva od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva kao osnivač firme „SIB MONT“ i izbjegava plaćanje poreza.

„Iako je većina stanova u ovom nelegalnom objektu prodata i izvršen je upis, nekoliko garažnih mjesta se nalazi u vlasništvu firme. Naša uprava uzaludno vrši pozivanje predstavnika firme da podnesu poresku prijavu za 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. godinu zbog čega je upućivala zahtjeve na adresu firme i u krajnjem u skladu za pravilim upravnog postupka izvršila objavljivanje poziva na oglasnoj tabli jer se osnivači i ovlašćeni predstavnici skrivaju kako ne bi platili porez. Na današnji dan je ova firma od 2007 do 2014 godine ima ukupno 5.145 eura duga za porez, a čeka se zaduženje od 2016-2021. godine. Zbog čega za ova potraživanja radnije rukovodstvo u upravi nije stavilo zabilješku potraživanja za dugovne iznose veoma je jasno. Tolerisano im je neplaćanje poreza, a imovima im se nije blokirala kako je to zakonska obaveza“, dodao je Jovanović.

Jovanović tvrdi da je Radović komunalije izmirio zemljom odnosno livadama druge klase umjesto novcem, čime je, kako navodi, oštetio budžet građana Budve za više stotina hiljada eura.

„Naime, dana 2. 6. 2009. godine Krsto Radović upućuje molbu tadašnjem potpresjedniku opštine Lazaru Rađenoviću broj 001-1435/1 za otkup zemljišta radi kompezacije za obaveze plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište i to parcele 1661 i 1797/2 KO Buljarica po namjeni livade 2 klase površine 3.801 m2. Kako je odlučivanje o ovom zahtjevu po tadašnjim propisima bilo isključivo u nadležnosti Skupštine Opštine Budva, a ne izvršne vlasti, ova molba se arhivira i ne dostavlja se predlog odluke Sekretarijatu za zaštitu imovine na mišljenje i odbornicima na razmatranje. Umjesto toga, sa očiglednom namjerom da se izigra zakon, dana 22.10.2009. godine zaključuje se Ugovor o fiduciji između Rajka Kuljače i Krsta Radovića kojom se kao sredstvo obezbjeđenje za plaćanje novčanih obaveza po osnovu komunalija za 5 ugovora garantuje ovom imovinom koja je procijenjena na 608.102 eura. Umjesto novčanog iznosa koji je određen za plaćanje komunalija od 608.000 eura koliko iznosi vrijednost ugovora opštini se ne uplaćuje niti jedan jedini cent već se opština upisuje kao vlasnik nad sredstvom obezbjeđenja i prihvata ove dvije parcele u svom vlasništvu“, rekao je Jovanović.

Radović je, tvrdi, opštini ustupio dvije parcele koje su po namjeni livade druge klase koje su dio neurbanizovanog zemljišta u Buljarici, kako bi istima garantovao pokriće za pet ugovora raznih investitora za plaćanje komunalija i to Matveeve Tamare i Natali, Pavlović Radmile, Radović Krsta, Mitrović Đorđa i Mitrović Mitra.

„Kako su sva ova lica bila obavezna da plate komunalije za građevinsko zemljište opštini Budva, a kako je istima garantovano imovinom firme SIB MONT sama činjenica da je opština prihvatila parcele znači da niti jedan jedini cent nije završio na računu opštine već je novac umjesto opštini otišao firmi SIB MONT čiji je Radović osnivač ili direktno njemu. Ovim je budžet Opštine Budva oštećen za više stotina hiljada eura i to nesumnjivo govori o stvaranju kriminalne organizacije samo po ovom pitanju koja mora da bude predmet postupanja nadležnih državnih organa“, naveo je Jovanović.

Posebno je indikativna, kako kaže, činjenica da opština u svojoj arhivi nema procjenu o vrijednosti zemljišta koju je uradila agencija za procjenu nekretnina „DREAMY“doo Podgorica čiji je osnivač i izvršni direktor Sanja Radović.

„Kada je izvršen upis vlasništva Opštine Budva u Upravi za nekretnine dostavljena je ovom organu procjena vrijednosti zemljišta a veoma je indikativno zašto je ova procjena nestala iz spisa predmeta i da li je to povezano sa činjenicom da je tadašnja načelnica katastra bila Mira Marović, strina Svetozara Marovića. Takođe želim da naglasim činjenicu da je tadašnji sekretar sekretarijata za investicije bio Dragan Marović koji je bio ovlašćeno lice za obračun komunalije i pored Rajka Kuljače za zaključenje ugovorima sa Krstom Radovićem, pa vidimo da je itekako upleten sa porodicom Marović preko kojih je ostvario svoje biznis interese bolje nego da je osnivač DPS-a“, rekao je, između ostalog, Jovanović.

Sve navedeno je, kako je rekao, isključivo odnos prema Krstu Radoviću „koji pokušava da sruši lokalnu vlast u Budvi i dogovor DF i Demokrata na državnom nivou“.

„Ovo nije odnos prema Demokratskoj Crnoj Gori ali biće prema svakome ko podrži ili prećuti kriminalno ponašanje koje je za svaku osudu. Više se i duže ja lično poznajem sa liderima Demokrata nego što se oni poznaju sa njim, ali mi se čini da ga nisu dobro upoznali odnosno da im se lažno predstavio. Zato pozivam Aleksu Bečića i Borisa Bogdanovića da se izjasne na ove činjenice i pokažu da li će trpjeti kriminalce u svojim redovima koji su dio kriminalne hobotnice DPS-a i da li će dozvoliti promjenu izborne volje građana Budve. Na osnovu ovih dokaza Krstu Radoviću nije mjesto na funkciji predsjednika skupštine, ili na bilo kojoj funkciji u Demokratama, već mu je mjesto u ZIKS-u“, kazao je Jovanović.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 27750 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 11948 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11889 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 11301 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 10666 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 10065 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 9525 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 9300 pregleda
%d bloggers like this: