Forum o politici razvoja socijalnih usluga 

    1 mesec pre 392 pregleda Izvor: PV Informer

Fond za aktivno građanstvo fAKT i NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ iz Pljevalja organizovali su Forum o politici razvoja socijalnih usluga koji se održao u petak 3. novembra 2023. godine u hotelu Voco u Podgorici sa početkom u 10h.

Forum se organizovao u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: Građani preuzimaju inicijativu“ koji finansira Evropska Unija, kofinansira Ministarstvo javne uprave, a realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama  „Zračak Nade“ i  „Aktivna zona“.

 Rezultate projekta predstavile su Anica- Maja Boljević iz fAKT-a i Svetlana Dujović iz „Zračak Nade“.

Forum je otvorila Liselotte Isaksson, zamjenica šefa Odjeljenja za saradnju, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Na Forumu su učestvovali: Mersida Aljićević, Generalna direktorica Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koja je istakla da Ministarstvo u ovoj oblasti postiže dobre rezultate samo što su oni manje vidljivi i navela koja su to postignuća u periodu od 2019.godine do danas. Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Snežana Mijušković govorila je o propustima sprovođenja socijalnih politika u praksi na nacionalnom nivou sa posebnim osvrtom na ugrožene lokalne zajednice na sjeveru.

Zatim predstavnice organizacija osoba sa invaliditetom i Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Srbije -Vesna Petrović, Republike Srpske Jelena Vilotić koje su govorile o tome kakva  je situacija u regionu  po pitanju politika socijalnih servisa i koje su po njima najveće prepreke za ostvarivanje adekvatnih politika na razvoju socijalnih servisa.

Predstavnik Nermin Cocalić Savea organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine– SUMERO, govorio je o uspješnom sprovođenju socijalnih servisa u Sarajevu s posebnim naglaskom na usluge podrške životu u zajednici. Cocalić je predstavio kako se iskustva iz različitih zemalja u regionu mogu primijeniti u unapređenju socijalne politike u Crnoj Gori.

Osvrt na trenutno stanje u Crnoj Gori dao je Savo Knežević, predsjednik Nacionalne asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS.

Na Forumu je predstavljen Izvještaj o politikama razvoja socijalnih vještina i preporuke politike za stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj socijalnih servisa sa posebnim naglaskom na NVO kao pružaoce usluga. Ovaj dokument o politici pripremili su međunarodni ekspert iz Hrvatske, gospođa Nives Radeljic i NVU “Zračak Nade”. Poseban aspekt ovog dokumenta je fokus na inovacijama i preporukama za buduci rad javnog, privatnog i NVO sektora. Glavne preporuke odnose se na: međusektorsko partnerstvo- u planiranju i sprovođenju strategija i međusektorsku saradnju i partnerstvo u razvoju socijalnih programa i usluga. Preporuke koje se odnose na javnost su: potreno jednoznačno definisanje pojmova, generisanje znanja iz prakse, projektno poslovanje, dostupnost-ravnomjerno geografski raspoređene usluge. 

Učešće na panel diskusiji koju je otvorila Sanela Žiga koordinator projekta iz NVU Zračak Nade, uzele su Nataša Anastasov predstavnica Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Puževa  kućica“ iz Budve, Miroslava-Mima Ivanović predstavnica organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) iz Kotora i Rasema Hekalo predstavnica Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Oaza“ iz Bijelog Polja. One su navele da su na početku realizacije projekta „Odgovorno i solidarno“,  čiji je cilj  izgradnja kapaciteta NVO da budu profesionalni, efikasni i odgovorni nezavisni akteri u Crnoj Gori, posebno pružaoci socijalnih usluga i omladinske organizacije, procjenile Indeks razvoja svojih organizacija.

Istakle su značaj ovog projekta i podrške fAKT-a i Zračka Nade, zbog kojih je Indeks razvoja njihovih organizacija značajno poboljšan.

Tokom Foruma  organizovana je diskusija o nizu značajnih aspekata socijalnih politika i pružanja usluga, uključujuci razmjenu dobrih praksi na lokalnom i nacionalnom nivou, koji su doprinijeli efektivnijem i efikasnijem pružanju usluga od strane NVO, ali i njihovim izazovima, u kojoj su uzeli učešće prisutni predstavnici  Ministarstva rada i socijalnog staranja,organizacija iz Crne Gore, kao i predstavnici lokalnih samouprava, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Centara za socijalni rad.