Green Home podnijela krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu zbog plana izgradnje HE „Lještanica“

    9 mjeseci pre 205 pregleda Izvor: PV Informer

Green Home je danas podnijela Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv službenih lica iz Opštine Bijelo Polje, Sekretarijata za uređenje prostora Opština Bijelo Polje, Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opština Bijelo Polje zbog osnovane sumnje da su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelima zagađenje životne sredine iz člana i oštećenja životne sredine zato što su zloupotrebom, nevršenjem i prekoračenjem službenih ovlašćenja u produženom trajanju, omogućili koncesionaru za izgradnju mHE Lještanica, kompaniji “Hydro Lještanica doo.”, da na lokaciji vodoizvorište rijeke „Lještanice“ u Bijelom Polju dobije ekološku saglasnost na Lokalnu Studiju lokacije i korigovani izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje mHE „Lještanica“.

Nevedene službe su zanemarujući pozitivne pravne propise, mišljenja stručnih državnih institucija za zaštitu prirode, građana Lijeske i Bijelog Polja, omogućili realizaciju namjere izmjene hidrološke slike rijeke, gradnje kaptaže na vodoizvorištu pitke vode odakle domaćinstva cijevima odvode vodu za piće, ali i oštećena biljnog i životinjskog svijeta vodotoka i šire okoline u kojoj je smješten planirani park prirode (PUP 2014, Bijelo Polje) Kanjon rijeke Stožernice.

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj svjesno prikriva činjenicu da se sa mjesta za vodosnabdijevanje mještana Lijeske planira kaptiranje pijaće vode za potrebe mHE “Lještanica” kako bi izbjegao kršenje čl. 47 stav 1 i 3 Zakona o vodama, u kojim se navodi dakorišćenje voda za snabdijevanje stanovništva vodom za piće i napajanje stoke ima prioritet nad korišćenjem voda za ostale namjene te da vode koje se koriste ili su namijenjene za vodosnabdijevanje ne mogu se koristiti za druge namjene na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode za vodosnabdijevanje.

Sam premijer Crne Gore je rekao da je vidio slike Lještanice i iznenadio se da ovakvu rijeku neko planira da ubaci u cijevi. Izjavio je i da će se raskinuti ugovori u onim slučajevima gdje razvoj malih hidroelektrana ne unapređuje kvalitet života i razvoj lokalnih zajednica, te da će vlada u narednom periodu, osim na 6 HE, zauzeti stav i u odnosu na ostale projekte koje imaju slične probleme. Po ovim pitanjima Lještanica nije drugačija od Bukovice, Komaračke, Đuričke, Bistrice i ostalih rijeka na kojima je bila planirana izgradnja malih hidroelektrana. Zapravo Lještanica predstavlja najkritičniji slučaj destruktivnog djelovanja prema lokalnim zajednicama, jer ukoliko bi se dozvolila izgradnja mHE “Lještanica, ovo će biti prvi slučaj u Crnoj Gori da se bezakonjem mještanima oduzme voda za piće.

O nezadovoljstvu i otporu građana za izgradnju mHE Lještanica, govoriće i građani okupljeni na protestnom skupu, zakazanom 17.12.2019. godine u 10h, kao i 150 potpisa prikupljenih protiv izgradnje ove hidroelektrane od strane mještana Lijeske, 600 potpisa građana Bijelog Polja upućenih presjedniku Opštine Bijelo Polje, kao i tužbe mještana za radi poništaja odluke o eksproprijaciji nepokretnosti zemljišta i podnijeta inicijativa Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom odluke o donošenju Lokalne studije lokacije mHE “Lještanica”.

Male hidroelektrane nisu i ne mogu biti dio javnoj interesa, dokle god se uništava priroda, otimaju dobra od mještana a novac sa računa svih građana Crne Gore, na ime subvencija se sliva u džepove privatnih investitora.

Najnovije vijesti

Danas zasijeda NKT

17.09.2020 13:31

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6586 pregleda