Nova lokalna uprava ubrzanim tempom radi na realizaciji projekata planiranih budžetom opštine Pljevlja

    2 meseca pre 1024 pregleda Izvor: PV Informer

Foto: PV Informer(arhiva) –

Zbog poznatih razloga nova lokalna uprava Pljevlja je bila prinuđena da posle usvajanja budžeta 30. juna, ubrzanim tempom krene u realizaciju planiranih projekata iz Kapitalnog dijela opštinskog budžeta. Zbog toga što u Pljevljima građevinska sezona traje znatno kraće, koristiće se svaki dan koliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, da se realizuje što više projekata.

Proteklih dana krenulo se sa realizacijom tendera iz prošle godine vrijednog 541 hiljadu eura a koji se odnosi na asfaltiranje gradskih ulica.

Prema riječima Daria Vraneša, predsjednika opštine Pljevlja u okviru ovogodišnjeg budžeta nastaviće se sa asfaltiranjem gradskih ulica i seoskih puteva. Samo za asfaltiranje biće ukupno potrošeno preko milion i dvjesta hiljada eura. Već su asfaltirana i tri seoska puta, a sa tim poslovima će se nastaviti i posle realizovanja nove tenderske procedure.

Takođe se počelo sa realizacijom poslova oko čišćenja rijeke Ćehotine, koja je ranijih godina pravila mnogo problema pojedinim mještanima u mjesnoj zajednici „Ševari“. Posao izvodi lokalno preduzeće „Vodovod“, a očekuje se da bi se u realizaciju ovog posla mogao uključiti i Rudnik uglja Pljevlja na osnovu ranije potpisanog memoranduma.

Raspisani su i novi tenderi za pojedine projekte planirane opštinskim budžetom za 2023. godinu, ali u skladu sa zakonskim procedurama potreban je značajan vremenski period da se ispoštuje procedura i da se krene sa realizacijom pojedinih poslova. Radiće se sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale. Novca u opštinskoj kasi ima sasvim dovoljno za realizaciju planiranih projekata predviđenih budžetom.