POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ UNUTRAŠNJE KONTROLE – Policajce sumnjiče za prevaru, zlostavljanje i zloupotrebu položaja

    2 godine pre 410 pregleda Izvor: cdm.me

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom prvih šest mjeseci ove godine izvršili 20 kontrola zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostimai nepravilnostima u njihovom radu i postupanju, kao i na osnovu planskih aktivnosti Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije. Nakon postupka provjera, u devet slučajeva izvršene kontrole imale su za rezultat konstatovanje izvjesnih propusta ili nezakonitosti u postupanju policijskih službenika, piše Dan.

Na osnovu izvršenih provjerau ovim slučajevima, izvještaji sa spisima predmeta sačinjenim u postupcimaunutrašnje kontrole dostavljeni su na dalji postupak nadležnim državnim tužilaštvima zbog postojanja osnovane sumnje da je sedam policijskih službenika izvršilo krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, i to tri policijska službenika zbog krivičnog djela prevara, dva policijska službenika zbog krivičnog djela z lostavljanje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda i dva policijska službenika zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

U jednom od ovih slučajeva izvještaj o izvršenoj kontroli dostavljen je direktoru Uprave policije u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv dva policijska službenika.

Traže pokretanje disciplinskih postupaka

Službenici Unutrašnje kontrole su u tri slučaja direktoru Uprave policije na dalji postupak dostavili izvještaje o izvršenim kontrolana u cilju pokretanja disciplinskog postupka lrotiv pet policijskih službenika za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su radnjama i postupanjem počinili teže povrede službene dužnosti.

Osim navedenog, u dva od ovih slučajeva izvještaji o izvršenoj kontroli sa spisima predneta dostavljeni su i nadležnim državnim tužilaštvima na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskih službenika.

Najnovije vijesti

Za pet godina otišlo 150 ljekara

27. novembra 2021. 07:15

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 29433 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 12870 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 12220 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11987 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 11698 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 11004 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 10427 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 10259 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 9067 pregleda
%d bloggers like this: