Učenicima OŠ “Boško Buha” i OŠ “Jakub Kubur” održana predavanja kroz projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara”

  • 1 godina pre
  • 194 pregleda

Danas su učenicima OŠ “Boško Buha” i OŠ “Jakub Kubur” u Boljanićima održana predavanje na temu “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara”. Predavanja su dio projekta koji realizuje NVU “PV Informer” i planiranas su da se održe u sedam Osnovnih škola za djecu uzrasta od šestog do devetog razreda na teritoriji naše opštine.

Poslije održanog teorijskog predavanja učenici OŠ “Jakub Kubur” bili su u prilici da vide kako izgleda odijelo za prilaz vatri i vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom.

Pored učenika O.Š. “Boško Buha” i “Jakub Kubur” u Boljanićima predavanja će biti održana i učenicima OŠ “Dušan Ivović” u Kosanici i OŠ „Salko Aljković“. Predavanja su u prethodnom periodu održana učenicima OŠ “Ristan Pavlović”, OŠ “Mataruge” i OŠ “Mihailo Žugić” iz Odžaka.

Projekat “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” ima za cilj da se kroz edukativna predavanja (radionice) poveća i ujedno promoviše značaj zaštite od požara. Ovim projektom se želi uticati na svijest mladih odnosno učenika sa područja opštine Pljevlja o značaju zaštite životne sredine i negativnim posljedicama koje uzrokuju pojave požara u šumama, odnosno u prirodi.

Partner na projektu NVU “PV Informer” je Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja a projekat finansira MUP-Direktorat za vanredne situacije od sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanja za 2018. godinu koji je ustanovljen izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju 2017. godine.

Glavne aktivnosti projekta “Edukacija mladih o prevenciji i zaštiti od požara” su:

– Izrada brošura o zaštiti i prevenciji od požara;

– Posjeta osnovnim školama na seoskom i gradskom području i održavanje predavanja (radionica) učenicima o prevenciji i zaštiti od požara, kao i štetama koje požari izazivaju;

– Posjeta učenika osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja Službi zaštite i spašavanja Opštine Pljevlja;

– Nabavka zaštitnih (specijalnih) čizama za pripadnike Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja.

Predviđeno je da realizacija projekta traje četiri mjeseca.

Copyright © 2020 PV Informer. Sva prava zadržana.