Više vlasnika, neriješeni imovinski odnosi: Kako prevesti brojila sa preminulih i izbjeći isključenje

    2 sedmice pre 2533 pregleda Izvor: cdm.me

Elektroprivreda Crne Gore upozorila je sve korisnike brojila čije se vlasništvo vodi na preminula lica, da podnesu Zahtjev za promjenu imena-naziva kupca i zaključe Ugovor o snabdijevanju. CdM-u se više građana požalilo da u njihovom slučaju nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, pa se pitaju šta da rade. Iz EPCG-a pojašnjavaju da ukoliko je više suvlasnika navedeno u listu nepokretnosti potrebna je Izjava svih ostalih da su saglasni da se brojilo registruje na ime podnosica zahtjeva, i mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Oko 5.000 utuženih potrošača čija se brojila i dalje vode na preminula lica, a čiji je spisak prije par dana objavila Elektroprivreda Crne Gore, duguju blizu osam miliona eura. Ukupan broj potrošača koji nijesu preveli brojilo na svoje ime je mnogo veći.

“Spiskovi koji su objavljeni na našem portalu i elektronskom portalu javne uprave, formirani su na osnovu odbijene tužbe sa razlogom “umrlo lice”. To znači da se radi o potrošačima koji imaju dug po osnovu utrošene električne energije i koji su za neizmirivanje istog utuženi. Na spisku je oko 5.000 potrošača. Broj potrošača koji nijesu izvršili promjenu naziva kupca je mnogo veći”, kazali su iz EPCG.

Otkrivaju i o kolikom dugu je riječ.

“Oko 5.000 potrošača sa objavljenog spiska duguje blizu osam miliona eura. Ukupan broj potrošača koji nijesu preveli brojilo na svoje ime je mnogo veći”, navodi EPCG.

Svi detalji procedure Promjena imena-naziva kupca mogu se naći na web portalu www.epcg.com.

“Svi obrasci zahtjeva, izjava takođe se mogu preuzeti sa portala. Ukoliko se Procedura promjena imena-naziva kupca pokreće uslijed smrti fizičkog lica (nasleđa), potrebno je dostaviti: popunjen Zahtjev za promjenu imena/naziva kupca; list nepokretnosti (može i iz elektronske evidencije o nepokretnostima), rješenje o nasleđivanju ili Ugovor o poklonu ili Ugovor o doživotnom izdržavanju”, objašnjavaju iz EPCG.

Ukoliko je više suvlasnika predmetnog objekta navedeno u listu nepokretnosti potrebna je Izjava svih ostalih da su saglasni da se kao kupac električne energije u potrošačkom objektu registruje podnosilac zahtjeva, ovjerena kod nadležnog organa.

“Nasljeđivanjem ili prihvatanjem poklona, novi vlasnik prihvata sva prava, ali i obaveze, pa samim tim i finansijske obaveze po osnovu utrošene električne energije”, ističu iz EPCG.

CdM-u se više građana požalilo da u njihovom slučaju nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, pa se pitaju šta da rade.

“Imajući u vidu da imamo razne situacije neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, potrošače bi uputili da, prije nego dođu u prostorije EPCG, pročitaju detalje o promjeni imena-naziva kupca, koje se nalazi na našem portalu i informišu se šta ona podrazumijeva. Na raspolaganju za pojašnjenja i dodatne informacije je i broj 19100, call centar sa kojem su pozivi iz svih mreža u Crnoj Gori besplatni, naša fejsbuk strana, kao i imejl [email protected]”, savjetuju iz EPCG.

Zato pozivaju još jednom sve potrošače čija se brojila vode na umrla lica, da pokrenu proceduru.

“Takođe, ovim putem bi pozvali i sve druge potrošače, kod kojih se razlikuje vlasništvo nad brojilom od vlasništva nad nekretninom, da blagovremenu pokrenu ovu procedure, jer je to njihova zakonska obaveza. Naime krajnji kupac je dužan da u slučaju promjene podataka iz ugovora o snabdijevanju bez odlaganja, pisanim putem obavijesti snabdjevača (npr. u slučaju kupovine stana i sl.)”, navode iz EPCG.

Na pitanje CdM-a da li će rok za obaveznu promjenu vlasništva biti prolongiran, iz EPCG odgovaraju da prate dinamiku ovog procesa, i ukoliko bude potrebe, a posebno cijeneći preporučene mjere za suzbijanje pandemije COVID 19, rok će biti prolongiran.

“Međutim, da bismo potrošačima olakšali podnošenje dokumentacije i smanjili eventualno vrijeme čekanja u redovima, donijeta je odluka da se potrebna dokumentacija, skenirana, može poslati na imejl adrese regionalnih centara: [email protected] (za gradove Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Tuzi), [email protected] (za opštine Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi), [email protected] (Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Pljevlja, Plav, Petnjica, Andrijevica, Gusinje), i [email protected] (Nikšić, Šavnik, Žabljak), i kada se na osnovu dostavljene dokumentacije pripremi novi Ugovor o snabdijevanju, potrošači će biti pozvani da dođu i potpišu ugovor”, ističu iz EPCG.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 27752 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 11949 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11889 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 11303 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 10667 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 10066 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 9528 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 9302 pregleda
%d bloggers like this: