„Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije“

    2 meseca pre 358 pregleda Izvor: PV Informer

U okviru projekta „Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije“ koji je podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, održane su Javne tribine u Bijelom Polju 21.09.2022. godine odakle je i partnerska organizacija na projektu udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Oaza“ i u Pljevljima 04.10.202. godine.  

Cilj održavanja Javnih tribina na temu diskriminacije lica sa invaliditetom i procesu prijave diskriminacije u našoj lokalnoj zajednici i u Bijelom Polju je informisanje šire javnosti i samim tim doprinošenje suzbijanju diskriminacije lica sa invaliditetom u sjevernoj regiji Crne Gore, kako bi se stvorio osjećaj odgovornosti društva za zajedničku borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije.

Javnim tribinama su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, javnih ustanova, dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom, Centara za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola, medija i NVO sektora.

PV Informer
%d bloggers like this: