Za šest mjeseci zbog organizovanog kriminala prijavljeno 87 osoba

    2 godine pre 390 pregleda Izvor: cdm.me

Specijalno državno tužilaštvo je tokom prvih šest mjeseci 2019. godine primilo 484 krivičnih prijava protiv učinilaca krivičnih djela, od čega protiv poznatih punoljetnih učinilaca 395, protiv pravnih lica 80 i protiv nepoznatih učinilaca devet.

Kako se navodi u polugodišnjem izvještaju Specijalnog tužilaštva na čijem čelu je Milivoje Katnić, glavni specijalni tužilac, u istom vremenskom periodu za krivična djela organizovanog kriminala prijavljeno je 87 lica, što je za 11,53 odsto više u odnosu na isti vremenski interval u prethodnoj godini kada je bilo 78 prijavljenih lica. Prema statistici Specijalnog tužilaštva najviše prijava podnijela je Uprava policije i to protiv 154 lica, drugi državni organi protiv 10 lica, oštećeni građani protiv dva lica, NVO protiv 48 lica, pravna lica protiv 27 učinilaca, fizička lica protiv 146 učinilaca, dok je tužilaštvo po sopstvenoj inicijativi podnijelo svega osam prijava, pišu Dnevne novine.

Od ukupno 128 prijava u radu, donesene su odluke u odnosu na 88 prijavljenih lica, tako da je protiv njih 80 donijeta naredba o sprovođenju istrage, dok su prijave protiv 40 lica riješene odbačajem. U izvještajnom periodu za koruptivna krivična djela prijavljeno je 210 lica, što čini više od pola ukupno prijavljenih lica. Kako je iz prethodnog razdoblja ostalo u radu 486 prijava, to je u ovom izvještajnom periodu bilo u radu ukupno prijava za 696 lica. U odnosu na 2018. godinu došlo je do smanjenja broja prijavljenih za 34 lica, ali je zbog većeg broja neriješenih prijava iz ranijeg perioda ukupno u radu bio približan broj prijavljenih lica”, navodi se u izvještaju.

Od 696 prijava u radu, u izvještajnom periodu riješeno je 205 prijava, odnosno 29,45 odsto prijava za ova krivična djela. U odnosu na 172 lica ili 24,71 odsto riješenih prijava donešena su rješenja o odbačaju krivičnih prijava, naredbe o sprovođenju istrage donijete su za osam lica dok su prijave protiv 25 lica ustupljene drugim tužilaštvima. Neriješeno je ostalo prijava protiv 491 lica.

ZAKLJUČENO 27 SPORAZUMA

U izvještajnom periodu specijalni tužioci su zaključili 27 sporazuma o priznanju krivice, o toga 26 sporazuma sa fizičkim licima i jedan sa pravnim licem.

“U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su zatvorske, s tim što je u nekima kumulativno sa zatvorskom kaznom kao sporedna kazna izricana i novčana kazna i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, dok je u nekim sporazumima dogovorena i novčana uplata u humanitarne svrhe”, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Uz neriješene istrage iz ranijeg perioda protiv 286 lica, specijalni tužioci su u prvoj polovini godine imali u radu ukupno istraga protiv 441 lica. Nakon završene istrage, postupak je obustavljen protiv tri lica, optužnice su podignute protiv 78 lica, a ostalo je neriješenih istraga protiv 360 lica.

“U izvještajnom periodu Specijalno državno tužilaštvo je poslije sprovedene istrage podiglo 11 optužnica protiv 78 izvršilaca krivičnih djela i to: u sedam predmeta protiv 47 lica za krivična djela organizovanog kriminala, u dva predmeta protiv 20 lica za krivična djela visoke korupcije, u dva predmeta protiv dva lica za krivično djelo pranje novca i protiv devet lica za ostala krivična djela.Uz neriješena optuženja iz ranijeg perioda protiv 184 iz-vršioca krivičnih djela (104 za organizovani kriminal, 53 za visoku korupciju, 12 za pranje novca, jedno za krivično djelo ratni zločin, pet za krivično djelo terorizam i devet za ostala krivična djela), u izvještajnom periodu je kod suda bilo u radu optuženja protiv ukupno 262 lica. U odnosu na 2018. godinu kada je bilo 190 optuženja, zabilježen je rast optuženja od 40,45 odsto”, ističe se u izvještaju.

POTVRĐENO 50 OPTUŽNICA

U postupku kontrole i potvrđivanja optužnice, sud je donio 51 rješenje kojim se optužnica potvrđuje, dok je optužnice protiv 10 lica vratio na dopunu istrage ili otklanjanje nedostataka, koje su specijalni tužioci nakon sprovedenog postupka dostavili sudu na dalji postupak.

Postupajući po optuženjima specijalnih tužilaca, sud je u izvještajnom periodu donio odluke protiv 29 lica. Protiv 24 lica presude su osuđujuće i to na kaznu zatvora, dok su u odnosu na pet lica donijete oslobađajuće presude.

Sud je donio presude za 21 lice na osnovu zaključenih sporazuma o priznanju krivice.

Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno optuženja protiv 233 lica (131 lica za organizovani kriminal, 66 lica za visoku korupciju, 12 lica za pranje novca, pet lica za terorizam, jedno lice za ratne zločine i 18 lica za ostala krivična djela), što je u poređenju sa 2018. godinom, kada je ostalo neriješeno 169 optuženja, više za 64 lica odnosno zabilježen je rast od 37,87 odsto.

Nezadovoljni kaznenom politikom suda specijalni tužioci su u ovom periodu izjavili žalbe protiv presuda u odnosu na pet lica koje su ostale neriješene na kraju izvještajnog perioda.

POSTUPAK OKONČAN U 147 KRIVIČNO PRAVNIH SLUČAJEVA

Osim predmeta u kojima su učinioci krivičnih djela poznati ili nepoznati, u izvještajnom periodu formirano je 169 predmeta u kojima su specijalni tužioci po sopstvenoj inicijativi ili po inicijativi oštećenih građana, drugih zainteresovanih pravnih ili fizičkih lica, kao i po anonimnim prijavama pokretali izviđaj radi provjera indicija i osnova sumnji o eventualnom postojanju krivičnog djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva i utvrđivanja identiteta učinioca. Uz 384 predmeta iz ranijeg perioda u radu je bilo ukupno 553 predmeta.

Nakon što su specijalni tužioci u izviđaju preduzeli radnje dokazivanja u cilju provjera sumnji i indicija, postupak je okončan u 147 krivično pravnih slučajeva (službenom zabilješkom 46, ustupanjem drugim tužilaštvima 48, prevođenjem u upisnik za poznate izvršioce 14, prevođenjem u upisnik za nepoznate izvršioce četiri, spajanjem sa drugim predmetima 11 i na drugi način 24 predmeta).Na kraju izvještajnog perioda ostalo je u provjerama 406 slučajeva.

U izvještajnom periodu Specijalnom državnom tužilaštvu podnijete su krivične prijave protiv 80 pravnih lica, tak oda je uz neriješene prijave iz ranijeg perioda protiv 38 lica, u radu je bilo ukupno krivičnih prijava protiv 118 pravnih lica. Od toga su protiv dva pravna lica prijave riješene odbačajem, protiv 65 pravnih lica je donijeto 11 naredba o sprovođenju istrage, ustupljene su dvije krivične prijave, dok su prijave protiv 49 pravnih lica ostale nezavršene.

Uz pokrenutih 65 istraga, u radu je bilo još 164 istrage iz ranijeg perioda, tako da je u radu bilo ukupno istraga protiv 229 pravnih lica. Istraga protiv jednog pravnog lica je riješena obustavljanjem krivičnog postupka, protiv dva lica je podignuta optužnica, dok su istrage protiv 226 pravnih lica ostale neriješene u izvještajnom periodu.

Uz dvije podignute optužnice, u radu su bile još četiri optužnice iz ranijeg perioda, tako da je ukupno u radu bilo šest optužnica, od kojih su dvije riješene i to jedna osuđujućom presudom (novčanom kaznom), a jedna oslobađajućom presudom. Optuženja protiv četiri pravna lica ostala su neriješena na kraju izvještajnog perioda.

Najnovije vijesti

Za pet godina otišlo 150 ljekara

27. novembra 2021. 07:15

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 29427 pregleda

Divljak u gradu (VIDEO)

7. januara 2020. 12869 pregleda

Udes na Gukama

27. oktobra 2019. 12219 pregleda

TRAGEDIJA na mostu na Đurđevića Tari

27. jula 2021. 11987 pregleda

Umro Živorad Bojović

22. jula 2020. 11696 pregleda

Pronađena lična karta

13. marta 2020. 11003 pregleda

Japanske propalice

9. marta 2020. 10426 pregleda

Pronađena lična karta

27. aprila 2020. 10258 pregleda

Danas isplata materijalnih davanja

16. septembra 2020. 9067 pregleda
%d bloggers like this: