Zahvalnost menadžmenta Opšte bolnice na pristiglim donacijama

    4 godine pre 589 pregleda Izvor: PV Informer

Menadžment JZU Opšte bolnice Pljevlja u saopštenju za javnost iskazuje zahvalnost fizičkim i pravnim licima, koji su u proteklom periodu svojim donacijama pomogli u unapređenju zdravstvene zaštite.

Iz Opšte bolnice upućuju zahvalnost: Rudniku uglja AD Pljevlja na donaciji u iznosu od 33.830 evra, što je utrošeno na nabavku radiološkog ultrazvučnog aparata i opremanje dječijeg odjeljenja; Slaviji comerc d.o.o. i Tehnogradnji d.o.o. koji su sa donacijama po 500 evra obezbjedili ustanovi nedostajuća sredstva za nabavku sanitetskog vozila; Home systems d.o.o. Podgorica na opremi u vrijednosti od 10.000 evra ( 3 infuzione pumpe, 3 špric pumpe, 2 profesionalna pulsna oksimetra i 2 pulsna oksimetra); Žarku Tomaševiću na donaciji 20.000 evra, koja još uvjek nije iskorišćena, a o čemu će javnost biti informisana; SRK Lipljan na donaciji 5.000 evra koje je ustanova namjenila za kupovinu 3 EKG aparata, čiju isporuku očekuju; radnicima d.o.o. Grijanja na donaciji uniformi i mantila za zdravstvene radnike u vrijednosti 1.000 evra; grupi bivših đaka Gimnazije „Tanasije Pejatović“ pomognutoj od strane privrednih subjekata iz Novog Sada, Beograda i Pljevalja na donaciji Infuzione pumpe u vrijednosti od 1.520 evra; Rotari klubu, Američkom uglu i 3D Štampi Podgorica na donaciji vizira; Bojanu Tanjeviću na donaciji maski i rukavica; Maji Hodžić na donaciji jastuka i AMK AP Sportu na donaciji maski.

Sva sredstva donacija, ustanova namjenski troši, transparentno i u skladu sa godišnjim planovima.