Zarada od trajektne linije za četiri i po mjeseca jednaka zaradi u proteklih 20 godina

    2 meseca pre 262 pregleda Izvor: pobjeda.me

Od početka naplate trajektne linije Kamenari – Lepetane, u periodu od 5. maja do 20. septembra ove godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je ostvarilo 4,5 miliona eura prihoda, saopštio je direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj.

-U tom periodu troškovi preduzeće po osnovu upravljanja ovom trajektnom linijom (plate radnika, gorivo, mazivo, te dodatni troškovi za adaptaciju naplatnih kućica, kancelarija zaposlenih) iznosili su oko 1,3 miliona eura. Profit našeg preduzeća od trajektne linije, odnosno države Crne Gore za ovih četiri mjeseca iznosi 3,2 miliona eura, dok je bivši korisnik „Pomorski saobraćaj“ upravljajući trajektnom linijom za 20 godina uplatio u državnu kasu na ime naknade iznos od 3,3 miliona eura odnosno u prosjeku manje od 200 hiljada eura na godišnjem nivou – kazao je Mikijelj.

On tvrdi da je država Crna Gora je zahvaljujući vraćanju trajektne linije, za svega 4 mjeseca zaradila iznos ekvivalentan iznosu naknade koji je za 20 godina uplatio raniji korisnik.

-Javnost Crne Gore želio bih da podsjetim da je polovinom februara ove godine Vlada Crne Gore, na ranije upućenu inicijativu našeg preduzeća, donijela odluku kojom se upravljanje trajektnom linijom dodjeljuje Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobru – istakao je on.

Mikijelj kaže da su do sada prevezli blizu milion vozila, od kojih njih 200 hiljada besplatno.

-Osim toga, za građane Tivta i Herceg Novog smo uveli značajne povoljnosti, pa isti sada imaju mogućnost da koriste trajektnu liniju po povlašćenim uslovima, pri čemu smo socijalno ugrožene kategorije stanovništva i osobe sa invaliditetom potpuno oslobodili obaveze plaćanja prevoza. Ovo su samo neki od pozitivnih efekata oduke da se ovaj vrijedni resurs vrati na upravljanje državi, od čega će u narednom periodu korist imati ne samo državni budžet kroz navedene prihode, već i lokalno stanovništvo, jer će se ta sredstva biti investirana u infrastrukturu, sport i kulturu i različite turističke manifestacije u opštinama koje gravitiraju trajektnoj liniji – saopštio je on.