Prijavljena i 22 funkcionera

    1 godina pre 290 pregleda Izvor: dan.co.me

Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) je u poslednjih godinu dana podnijeta 101 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, pri čemu se 22 odnose na javne funkcionere, 61 na centralni i lokalni nivo vlasti, a ostalo na privatni sektor, fizička lica i NVO. To je konstatovano na jučerašnjoj sjednici Savjeta ASK, koja je bila zatvorena za javnost, a nakon zasjedanja izdato je saopštenje u kojem se navodi da je od oktobra prošle do istog mjeseca ove godine Agencija okončala 44 postupka po prijavama zviždača, od kojih je u pet postupaka utvrdila postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i s tim u vezi dala devet preporuka za sprečavanje daljeg ugrožavanja. Oblasti u odnosu na koje je utvrđeno ugrožavanje javnog interesa su povrede iz radnog odnosa i po osnovu rada, javne nabavke, kršenje Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

– U izvještajnom periodu ASK je šest prijava proslijedila nadležnim tužilaštvima, od kojih su dvije odbačene dok je za preostale postupak u toku – saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

Drugim nadležnim institucijama proslijeđena je 51 prijava, od kojih je do sada u 14 slučajeva utvrđena nepravilnost, u 11 nijesu utvrđene nepravilnosti, dok su preostali postupci u toku.

– U izvještajnom periodu pokrenuto je osam postupaka po službenoj dužnosti, od kojih je u sedam utvrđeno ugrožavanje javnog interesa. U navedeniom postupcima radi se o oglašavanju slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana dok se jedan postupak odnosio na raspolaganje državnom imovinom na kojoj svojinska ovlašćenja vrši opština, konkretno davanje u zakup poslovnih prostorija – navode u Savjetu.

Najnovije vijesti

Najčitanije

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27.03.2020 6961 pregleda