SPOMEN-PLOČA U KOSANICI

    2 meseca pre 297 pregleda Izvor: PV Informer

U Kosanici, na kući Luke Pupovića, stoji spomenploča, koja je posvećena boravku dva sreska rukovodstva narodnooslobodilačke borbe u pljevaljskom srezu u prvoj polovini 1942. godine – Štabu Pljevaljskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda i Sreskom narodnooslobodilačkom odboru za srez pljevaljski.

U prvom dijelu teksta piše:

„Ovdje je bilo sjedište Štaba Pljevaljskog partizanskog odreda NOV i POJ od februara do juna 1942. godine. Komandant Velimir Jakić, narodni heroj, politički komesar Miša Pavićević, zamjenik političkog komesara Buda Milićević.“

Spomen-ploča je podignuta 1952. godine.

Krajem 1941. godine redovi partizanskih jedinica, iz dana u dan, brojno su asli i jačali. Tako je u periodu oktobar-decembar 1941, zatim januar-februar 1942. formirano više četa i bataljona. U Boljanićima, januara 1942. formiran je Pljevaljski partizanski bataljon „1.decembar“, koji je istoga dana oslobodio Čajniče i Metaljku. Krajem novembra i početkom februara formirani su Premćanski, Kosanički i Mataruški teritorijalni bataljoni. 17. februara formiran je Prvi, 20. februara Drugi, 14. marta Treći i 1. aprila Četvrti udarni pljevaljski bataljoni. Tih dana formiran je i Peti pozadinski bataljon, Kosanička i Potpećka teritorijalna četa.

Dvadesetog februara 1942. formiran je Pljevaljski narodnooslobodilački partizanski odred jačine oko 1200 boraca, čije je sjedište bilo u Kosanici – sve do povlačenja partizanskih jedinica za Bosnu.

U drugom dijelu teksta se ističe da je tu, u Kosanici, istovremeno, bilo sjedište i Sreskog narodnooslobodilačkog odbora za pljevaljski srez. Predsjednik Dušan Ivović, sekretar Đorđije Peruničić i ekonom Ristan Pavlović.

U tom periodu postojali su Opštinski i Mjesni (seoski) narodnooslobodilački odbori u svim opštinama na slobodnoj teritoriji: Premćani, Kosanica, Meljak, Bobovo, Hoćevina, Mataruge, Boljanići, Bukovica i u dijelovima Ilinobrdske opštine. Odbora nije bilo u Pljevljima, Otilovićima i Gotovuši.

Narodnooslobodilački odbori bavili su se raznovrsnim, odgovornim i složenim poslovima, od ishrane i materijalnog snabdijevanja vojnih jedinica i stanovnišva, do rješavanja sporova između građana i održavanja javnog reda i mira.

Najnovije vijesti

Spriječena likvidacija u Tivtu

22. januara 2021. 11:03

Preminula Mira Furlan

22. januara 2021. 09:24

Najčitanije

Pogledajte rezultate glasanje po opštinama

31. avgusta 2020. 13522 pregleda

Pljevaljska „vještica u magli“

20. decembra 2020. 8039 pregleda

Jesu li Pljevlja žrtvovan grad?

27. marta 2020. 7213 pregleda

Pljevlja u doba Korone 19.03.2020. (VIDEO)

19. januara 2021. 6770 pregleda

Kupiću vodenicu i vratiti je crkvi

19. juna 2020. 6534 pregleda
%d bloggers like this: